Ammattitauti

Ammattitautilain (1343/1988) 1 §:n mukaan ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä riittävän todennäköinen syy-yhteys.

Ammattitautiasetuksessa on luettelo korvattavista ammattitaudeista. Luettelo ei ole tyhjentävä.
Kun lääkäri on todennut ammattitautiepäilyn,hänlähettää potilaan ammattitautitutkimuksiin. Lisäksi hänen tulee ilmoittaa asiasta työsuojeluviranomaiselle aluehallintovirastoon. Työnantajan vakuutusyhtiö hyväksyy maksusitoumuksen ammattitautitutkimuksiin.

Työperäiset hengitystieoireet ovat yleisiä mutta astman aiheuttajien tunnistamisen ja ammattitaudiksi toteaminen vaikeaa.

Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista kuten homepölykeuhkosairaus, homeiden aiheuttama astma ja nuha, ilmankostuttajakuume ja orgaanisten pölyjen aiheuttama toksinen oireyhtymä (ODTS) sekä niitä aiheuttavista tekijöistä eli altisteista.

Ammattitautipäätös merkitsee lääke- ja sairaanhoidon sekä sairauspoissaolojen kulukorvauksia.