Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työympäristötyön erityisansiomitalit Jari Ketolalle, Markus Lustigille ja Helena Pekkaselle

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt työympäristötyön erityisansiomitalin toiminnanjohtaja Jari Ketolalle, työsuojelupäällikkö Markus Lustigille ja työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkaselle. Työympäristötyön erityisansiomitalit myönnetään erityisen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi.
Kuva: Mikael Ahlfors

Erityisansiomitalien haun teemana oli työstä aiheutuvan kuormituksen ennaltaehkäisy ja hallinta.

Sinnikäs työhyvinvoinnin ja työsuojelutoiminnan kehittäjä 

Pesäpuu ry:n toiminnanjohtaja Jari Ketola on pitkäjänteisesti kehittänyt ja edistänyt Pesäpuu ry:n kokonaisvaltaista työturvallisuutta ja työntekijöiden työterveyttä ennaltaehkäisevillä toimilla. Pesäpuu on lastensuojelun kehittämisyhteisö, joka toimii valtakunnallisesti lastensuojelun kentällä.

Jari Ketolan ollessa johtajana on tunnistettu Pesäpuun kehittämistyön vaativuus ja erityisyys. Tähän on yhteistyössä henkilöstön kanssa luotu Eettinen kehittämistyö Pesäpuussa -ohjeistus, joka mahdollistaa ja selkiyttää kehittämistoimintaa sekä edistää työhyvinvointia, oppimista ja osaamista. Pesäpuussa on Ketolan johdolla vahvistettu kokemusasiantuntijuuden roolia lastensuojelussa. Ketola on ansiokkaasti ollut luomassa matalan hierarkian osallistavaa työkulttuuria ja työyhteisöä, jossa on turvallista työskennellä.

Visiot ja näkemykset käytäntöön 

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n työsuojelupäällikkö Markus Lustig on aktiivisesti ja käytännönläheisesti kehittänyt työsuojelua ja työsuojelun yhteistoimintaa Kaupunkiliikenteessä. Lustigin toimiessa työsuojelupäällikkönä on otettu useita isoja kehitysaskeleita ja käynnistetty uusia toimintatapoja sekä psykososiaalisen että fyysisen kuormituksen osa-alueilla.  Esimerkkeinä Hetipurku-toimintamallin käyttöönotto, liukastumistapaturmien ennaltaehkäisy sekä häirintään, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvä koulutus ja ohjeistus. 

Lustig on onnistunut rakentamaan yhteistoimintaa luontevaksi ja sujuvaksi. Työllä on saavutettu näkyviä tuloksia, jotka ovat parantaneet työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Uraauurtavaa toimintaa työhyvinvoinnin ja työterveyden puolesta

Skanska Oy:n työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen on innovatiivisesti ja uraauurtavasti tukenut ja edistänyt rakentajien työkykyä sekä Skanskassa että kokonaisuudessaan rakennusalalla yli kolmen vuosikymmenen ajan. Pekkasen vaikutus alalla on ollut merkittävä.

Helena Pekkanen on pitkäjänteisesti kehittänyt toimintamalleja ja vienyt eteenpäin toimenpiteitä sekä psykososiaalisen että fyysisen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Näistä esimerkkeinä mielenterveyden tukeminen rakennusalalla, työterveyshuollon jalkauttaminen työmaille, työkykyjohtamisen toimintamallien kehittäminen ja ulkoisten tukirankojen käyttäminen työn keventämiseen. Pekkasen erityisenä vahvuutena on laaja ja aktiivinen yhteistyö eri tahojen kanssa ja linjaorganisaation osallistaminen. Pekkanen jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan avoimesti niin Skanskan sisällä kuin myös yrityksen ulkopuolella.

Työsuojelusta vastaava ministeri myöntää erityisansiomitalit Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä vuosittain.
 
Ministeri Grahn-Laasonen luovutti erityisansiomitalit maanantaina 29.4.2024. Mitalit jaettiin kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa.

Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin työympäristötyön tunnustukset seuraaville henkilöille tai tahoille:

Lue lisää

Lisätietoja

Marja Kaari
työturvallisuuspäällikkö, palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja
Tapaturmavakuutuskeskus
puh. 0404 504 234
marja.kaari@tvk.fi(siirryt toiseen palveluun)

Tuuli Vattulainen
viestintäasiantuntija
Työturvallisuuskeskus
puh. 050 302 8470
tuuli.vattulainen@ttk.fi(siirryt toiseen palveluun)

Työturvallisuuskeskus edistää työturvallisuutta työpaikoilla ja tukee työsuojelun yhteistoimintaa. Tarjoamme työpaikoille koulutusta, tietoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä. Työmarkkinakeskusjärjestöt hallinnoivat Työturvallisuuskeskusta.