Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Erilainen, silti yhdenvertainen oppija

Blogi
Lukihäiriö, ylivilkas, keskittymishäiriö…. Mitä kaikkea onkaan häiriönä ihmisellä, kun ajatellaan oppimista? On myös taustaa toisesta kulttuurista, on kotoa opittua ja on jollain jäänyt kotoa oppimattakin, silti meillä kaikilla tulisi olla yhdenvertainen oikeus oppimiseen.
Eero Honka, kuva Mikael Ahlfors

Yhdenvertainen oikeus oppimiseen, siis oikeus oppia samat asiat ja oikeus osoittaa tuo oppiminen ja sitä kautta hankittu osaaminen. Tämä usein unohtuu puhuttaessa oppimisvaikeuksista. Kun puhumme lukivaikeudesta ja mahdollisuudesta suorittaa opintoja, alamme usein helpottaa suorittamista. Helpottaminen kuitenkin rikkoo yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuutta on helppo kuvata silmälasien kautta. Tiina ei tarvitse silmälaseja työskennellessään ja menestyy kaikissa tehtävissään hyvin. Taina puolestaan tarvitsee kaikessa arkisessa toiminnassaan silmälaseja. Käyttäessään silmälaseja hän suoriutuu ja menestyy töistään kuten Tiinakin. Ilman silmälaseja hän ei töissään ja tehtävissään menesty. Silmälasit antavat siis Tainalle yhdenvertaisen mahdollisuuden menestyä töissään, ne eivät helpota tai vähennä hänen tehtäviään. Tämä kaikki on samoin myös opintojen osalta. Osa meistä tarvitsee erilaisen oppijan ”silmälaseja”, ehkä ne näyttäytyvät kalvona, joka rivittää tekstin, ehkä teknologiana, joka muuntaa puheen tekstiksi, ehkä jollakin toisella tavalla? Silti, ne ovat vain ”silmälaseja”.

Oppimisvaikeuden, tai oikeammin erilaisen tavan oppia, huomioiminen ei siis saa olla lähtökohdaltaan opintojen suorittamisen helpottamista. Erilainen oppija tarvitsee opintoja suorittaakseen vain niitä ”silmälaseja” avukseen, jotta hän voi oppia ja osoittaa oppimaansa sekä osaamistaan. Minkälaisia silmälaseja kukakin oppija missäkin tilanteessa tarvitsee, on pedagoginen haaste, mutta jokaiselle pedagogille on tähän asiaan tarjolla apua. Erilaisten oppijoiden liiton tavoitteena on, että erilaisten oppijoiden tarvitsemia tukitoimia ja palveluita kehitetään ja toteutetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea. Tämä tarkoittaa myös työelämässä tapahtuvaa oppimista, opettamista ja vaikkapa perehdyttämistä. Apua on siis tarjolla niin erilaiselle oppijalle kuin kouluttajalle, opettajalle tai työpaikan perehdytystä suunnittelevalle.

Työturvallisuuskeskus ja Erilaisten oppijoiden liitto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ovat tehneet kevään aikana yhteishanketta, jotta Työturvallisuuskortin suorittaminen olisi yhdenvertaisempaa kuin aiemmin oppimisvaikeuksia kokeville kurssilaisille, olipa erilaisuutta tuomassa erikielisyys, eri kulttuuri, lukivaikeus tai jokin muu syy. Tulemme yhteistyötä jatkamaan ja Erilaisten oppijoiden liitto tulee käyttämään puheenvuoroja syksyn kurssinjohtajainfoissa ja tarjoamaan näin ”ensiapua” kurssinjohtajille tämän tärkeän aiheen ympärillä. Olemme saaneet heiltä apua ja vinkkejä, kuinka kehittää Työturvallisuuskortin tenttiä niin, että oppimisvaikeuksia kokevilla oppijoilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus osoittaa osaamistaan muiden oppijoiden joukossa. Teknisiä ratkaisuita tähän haetaan jo aikaisempien ja olemassa olevien ratkaisuiden lisäksi (esimerkiksi tentin suorittamisen erilaiset tavat, kirjallinen, suullinen, sähköinen ja monet kieliversiot) ja niitä julkaistaan, kun ratkaisut löytyvät. Vaikka asioita on siis hyvin, ei se poista jatkuvaa kehittämisen tarvetta.

Suosittelenkin kurssinjohtajia osallistumaan Työturvallisuuskortin kurssinjohtajien infotilaisuuksiin syksyn aikana. Syksyn infot ovat 17.9. ja 13.12.2024. Ilmoittaudu mukaan kurssinjohtajapalvelussa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kirjoittaja