Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus
Kuva: Jutta Aaltio

Uudet muuttuvan työelämän strategiaohjelmat käynnistyivät valmistelutyön jälkeen. Strategiaohjelmat ovat Vastuullista työsuojeluyhteistyötä, Työn vaaratekijät muutoksessa sekä Yhdessä luomme työhyvinvointia.

Digitaalisia neuvontapalveluja ja itseopiskeltavia verkkokursseja

Panostimme digitaalisiin neuvontapalveluihin. Siitä esimerkkinä ovat Työturvallisuuskartoitus-työkalu, työsuojeluviikot, työsuojeluvaalisovellus ja työsuojelun digineuvonta. Hanketyössä korostimme entistä enemmän loppukäyttäjäyhteistyötä ja vaikuttavuusarviointia. Aloitimme avointen itseopiskeltavien verkkokurssien tuotannon.

Työturvallisuuskortti muuttui maksuttomaksi tutkintokoulutusta suorittaville alle 20-vuotiaille nuorille.

Työhyvinvointikortissa lisäsimme merkittävästi kouluttavien kumppaneiden määrää.

Koulutusten laatu korkealla tasolla

Työturvallisuuskeskus järjesti yhteensä 306 koulutustilaisuutta, joista kaikille avoimia oli 131 ja tilauskoulutuksia 175.

Tilaisuuksiin osallistui 10 375 osallistujaa. Koulutukset jakaantuivat tasaisesti työsuojelun peruskoulutuksiin sekä lisä- ja täydennyskoulutuksiin turvallisen työympäristön ja toimivan
työyhteisön teemoista.

Siirryimme lähi-, verkko- ja monimuotokoulutusten lisäksi myös hybridikoulutusten aikaan ja kehitimme siihen liittyvää osaamista. Kehitystyön tuloksena otimme käyttöön kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit (MOOC). Aloitimme uusia toiminnallisia koulutuksia ja pilotoimme virtuaalitodellisuutta osana koulutustoimintaa.

Koulutuksen laatua arvioitiin NPS-mallin avulla, ja avointen koulutusten suositeltavuus saavutti tason 70,47 (n=920). Koulutuksen vaikuttavuutta mittaavassa seurantakyselyssä
suosittelevuuden taso saavutti tason 74,00. Kummatkin lukemat ovat on erittäin korkeita koulutustoiminnalle.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen suoritti Työturvallisuuskortin suoritti lähes 158 000 henkilöä. Lukema on yksi Työturvallisuuskortin 20-vuotisen historian parhaista tuloksista.

Videot, webinaarit ja verkkosivut kiinnostivat

Vuoden aikana tuotimme 29 videota, animaatiota tai webinaaritallennetta. Työturvallisuuskeskuksen Youtube-kanavalla vieraili yhteensä 240 000 kävijää, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 aikana julkaistuista sisällöistä eniten kiinnostivat työtapaturmien taloudelliset vaikutukset, perehdyttäminen, käsitapaturmat, työturvallisuuslain muutokset ja ahtaajan työturvallisuus.

Hankkeissa syntyi tuotteita, tapahtumia ja palveluja, joilla tuetaan työpaikkojen
työsuojeluyhteistyötä ja työturvallisuutta. Vuonna 2023 lisättiin erityisesti ruotsin- ja englanninkielistä tarjontaa.

Maksuttomat webinaarit olivat suosittuja. Tapahtumia oli yhteensä reilu 70, ja niihin osallistui noin 5 700 henkilöä.

Työturvallisuuskeskus tarjoaa työpaikoille maksuttomia sovelluksia työturvallisuustyön johtamiseen. Vuonna 2023 sovellukset täydentyivät Työturvallisuuskartoituksella, Työsuojeluvaalisovelluksella ja Työturvallisuusohjeella.

Verkkopalvelun käynnit lisääntyivät 47 % ja keskimääräinen verkkopalvelussa vietetty aika kasvoi 20 sekuntia.

Saavutimme T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa huipputuloksen.

Käytännön toimia vastuullisuuden edistämiseen

Työturvallisuuskeskuksen hallitus hyväksyi vastuullisuusohjelman 2023.

Vastuullisuusohjelma sisältää konkreettisia tavoitteita ja mittareita, joiden avulla seurataan ja arvioidaan Työturvallisuuskeskuksen toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä taloudelliseen kestävyyteen.

Ohjelma sisältää myös käytännön toimenpiteitä ja keinoja, kuten ympäristöystävällisempien teknologioiden käyttöönottoa, henkilöstön koulutusta ja osallistamista, sosiaalisten ja eettisten näkökohtien huomioimista hankinnoissa
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuusohjelma on tärkeä osa Työturvallisuuskeskuksen strategiaa ja se auttaa saavuttamaan tavoitteita samalla kun se huomioi ympäristön, yhteiskunnan ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat.