Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Toiminta ulkomailla edellyttää yrityksiltä ja organisaatioilta asema- ja kohdemaan lainsäädännön, kulttuuritekijöiden ja paikallisten erityispiirteiden monipuolista ja riittävää hallintaa.

Periaatteena tulee olla, että kohdemaassa toimitaan vähintään yhtä turvallisesti kuin kotimaassa. Johdon, esihenkilöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön on hyvä tietää, millaisissa olosuhteissa työtä ulkomailla tehdään, miten kohdemaahan matkustetaan ja miten siellä liikutaan.

Lähtökohtana turvallisuustyölle on yrityksen turvallisuuspolitiikan pohjalta tehty toimintaohje, asemamaasta tehty turvallisuusanalyysi ja tähän perustuvat toimintayksikkökohtaiset erityistoimenpiteet.

Matkustusriskien tunnistaminen ja huomioon ottaminen ulkomaantoimintojen turvallisuutta järjestettäessä on tärkeää. Toimivien matkustus- ja käyttäytymisohjeiden laatiminen edellyttää yksinkertaisten mallien käyttöönottoa ja koulutusta. Erityisen tärkeää on kokemusperäisten ohjeiden ja neuvojen antaminen matkustamisen eri vaiheita ja tilanteita varten.

Laaja perehdyttäminen ulkomaanpalveluksen tiedossa oleviin ja ennalta arvattaviin olosuhteisiin antaa työntekijälle ja hänen perheelleen turvallisuuden tunnetta, joka puolestaan edistää viihtyvyyttä sekä työskentelyssä ulkomaan yksikössä että vapaa-aikana perheen parissa.