Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Myös työpaikan oman riskien arvioinnin tulokset otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Tällöin toimintasuunnitelma sisältö on työpaikan tarpeesta lähtevää ja se sisältää oleelliset toimenpiteet työkyvyn tukemisessa sekä työkykyongelmien ehkäisyssä.

Toimintasuunnitelma on käsiteltävä yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa esimerkiksi työsuojelutoimikunnassa tai työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan työterveyshuoltopalvelun toteuttajien yhteystiedot, työpaikan tarpeet ja toiminnan tavoitteet sekä työterveyshuollon toteuttamisen keinot ja
niiden toteuttajat:

Toimintasuunnitelmassa kuvataan myös

Jos työnantaja tarjoaa lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, kerrotaan näiden palvelujen laajuus ja sisältö
toimintasuunnitelmassa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Työnantaja ja työntekijät arvioivat yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työterveyshuollon toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Tässä yhteydessä voidaan tehdä muutoksia seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan perustuen esimerkiksi uusiin työpaikalla tehtyihin tutkimuksiin tai selvityksiin.