Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työsuojelutoimikunnan kokoonpano

Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa, puolet sitä työntekijä- ja toimihenkilöasemassa olevien ryhmää, joka on suurempi ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Työntekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu on itseoikeutettu toimikunnan jäsen, muut työntekijöiden edustajat valitaan työsuojeluvaltuutetun valinnan yhteydessä.

Työsuojelutoimikunnan sijasta työpaikalla voidaan sopia paikallisesti korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä.

Työsuojelutoimikunnan tehtävät

Laa­jaa työn­te­ki­jä­ryh­mää ja työ­paik­kaa ylei­ses­ti kos­ke­vat työ­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-asi­at kä­si­tel­lään työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­nas­sa tai sitä vas­taa­vas­sa yh­teis­toi­min­ta­e­li­mes­sä.

Työsuojelutoimikunnan keskeisiä tehtäviä on tehdä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevia kehittämisehdotuksia työnantajalle, seurata työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon toteutumista ja tehdä niistä kehittämisehdotuksia.

Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on myös tehdä esityksiä työsuojelukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi ja osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan.