Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Ergonominen suunnittelu on koko työyhteisön asia

Ergonomia on yksi keskeisimpiä työhön ja sen tuottavuuteen liittyviä näkökulmia. Se luo puitteet hyvälle, turvalliselle, terveelliselle ja tuottavalle toiminnalle. Työturvallisuuskeskuksen teollisuusryhmä on julkaissut uuden julkaisun, joka avaa lukijalle yleistajuisesti ergonomiaa.

Uusiin tuotantomenetelmiin investoidaan ja uusia tuotantofilosofioita hyödynnetään parempaa tuottavuutta ja kannattavuutta haettaessa. Yleisesti näyttää kuitenkin siltä, että usein ergonomian merkitys unohdetaan siinä laajuudessa, kuin se tulisi käsittää. 

– Työntekijän ja hänen toimintansa on oltava ergonomian lähtökohtana, kun tuotantoon suunnitellaan kokonaan uutta, korjataan tai laajennetaan vanhaa. Ergonomiatietoutta on lisättävä aktiivisesti ja on edistettävä suunnittelun ja tuotannon välistä vuoropuhelua. Työpaikan kaikkien toimijoiden asiantuntemusta tarvitaan ja sitä tulee hyödyntää käytännössä, kehottaa asiantuntija Markku Tolvanen Työturvallisuuskeskuksesta.
Kun ergonomia tuodaan mukaan suunnitteluun heti alkuvaiheesta lähtien, voidaan tuotantoympäristössä välttyä loppuvaiheen suurilta muutostarpeilta. Ergonomian suunnittelu vaatii siis huomioimista, määrittelyä, sopimista, dokumentointia ja toteuttamista. 

Turvallinen ja tuottava tuotantoympäristö teollisuudessa – ergonomiaa suunnittelemalla -julkaisussa kuvataan ergonomiaa siinä laajuudessa kuin se tulisi huomioida. Julkaisusta löytyy myös ergonomian tarkistuslista, jonka avulla voi arvioida monipuolisesti työpaikan ergonomiaa. 
Julkaisu on suunnattu pääasiassa yritysten teknologia- ja laitehankinnoista vastaaville, käyttöönottajille ja suunnittelijoille sekä työsuojelusta vastaaville ja toteuttaville henkilöille.  
Opas verkkokaupassa: Turvallinen ja tuottava tuotantoympäristö teollisuudessa – ergonomiaa suunnittelemalla 
 
Lisätietoja:
Markku Tolvanen, asiantuntija
Työturvallisuuskeskus
etunimi.sukunimi@ttk.fi
puhelin 040 5124 124