Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Päivitetty julkaisu: Työturvallisuus ja työterveys autoliikenteen työpaikoilla

Työsuojelun tavoitteena on turvallinen työympäristö, terveelliset työolot ja hyvinvoiva henkilöstö. Työsuojelu koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Esimiehillä on toiminnallinen ja taloudellinen vastuu ja jokainen työntekijä on velvollinen huolehtimaan mahdollisuuksiensa mukaan omasta ja työtovereiden turvallisuudesta. Työsuojeluhenkilöstöllä on keskeinen rooli vuorovaikutuksessa henkilöstön ja johdon välillä. He välittävät tietoa henkilöstöltä johdolle ja johdolta henkilöstölle, ovat herkkänä ennakoimaan, havaitsemaan ja tunnistamaan työympäristön ja työolojen häiriöitä sekä aloitteellisia tekemään parannusehdotuksia.

Tämä julkaisu on tarkoitettu tukemaan työpaikkojen työsuojelutoimintaa. Sisällön rakenteessa ja aiheiden käsittelyssä on ensisijaisena kohderyhmänä pidetty työpaikalla työsuojeluyhteistoimintaan osallistuvia henkilöitä.

Julkaisu on laadittu Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Julkaisua on päivitetty vuoden 2021 aikana kone- ja laiteturvallisuuden, kemiallisten tekijöiden ja vaarallisten aineiden sekä eri kuormitustekijöiden osalta. Kirjoitustyöhön näiden osalta osallistuivat Pekka Moilanen ja autoliikenteen työalatoimikunnan edustajat.

Lataa maksuton pdf-julkaisu

Lisätietoja:
Jukka-Pekka Jantunen, asiantuntija
Työturvallisuuskeskus
jukka-pekka.jantunen@ttk.fi
p. 050 352 5840