Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Varmistetaan yhdessä, että kukaan ei jää sotaan liittyvien ajatustensa käsittelyssä yksin

Blogi
Tätä kirjoittaessani käynnissä on viides sotavuorokausi Ukrainassa. Sota on esillä keskusteluissa, kohtaamisissa ja ajatuksissa. Miten sitä voisi käsitellä työpaikalla?

Teemme työtä rinnakkain eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden kanssa. He voivat olla työkavereita, yhteistyökumppaneita, asiakkaita, opiskelijoita tai oppilaita. Tärkeintä on, että olemme jokaisessa kohtaamisessa ihmisiä ihmisille – kohtelemme toisiamme kunnioittavasti.

Varmistetaan yhdessä, että kukaan ei jää sotaan liittyvien ajatustensa käsittelyssä yksin. Välitetään toinen toisistamme. Ollaan läsnä, kuunnellaan ja keskustellaan. Tämä ei kuulu pelkästään esihenkilöille. Se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Muistetaan, että jokaisella meistä on oikeus rajata sitä, mitä ja kuinka paljon kerromme työn ulkopuolisesta elämästämme työpaikalla. Emme voi varmasti tietää esimerkiksi sitä, millaisia perhe- tai muita siteitä toisella on.

Muistetaan myös, että suomalaisessa työelämässä olemme yhdenvertaisia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei ketään saa syrjiä alkuperän, kansalaisuuden tai kielen perusteella. Työnantajilla on lainsäädäntöön perustuva velvoite edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää ja häirintää. Edistämistoimenpiteitä ovat esimerkiksi syrjintää ja häirintää ehkäisevät toimenpiteet, joita tarvittaessa tulee kerrata yhdessä.

Nyt on myös ajankohtaista käydä yhdessä läpi, mitä tukimahdollisuuksia oman työpaikan työterveyshuolto voi tarjota, esimerkiksi matalan kynnyksen keskusteluapu. Samalla kannattaa kertoa myös Mieli ry:n tarjoamista tukimuodoista. Isommilla työpaikoilla voi arvioida työsuojelun yhteistoiminnassa sitä, onko mahdollista organisoida työpaikan sisäinen tuki- tai neuvontapuhelin.

Yhteistoiminnassa kannattaa keskustella myös siitä, onko työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten ajankäyttöä tehtävässään tarpeen ja mahdollista muuttaa siten, että he omalta osaltaan voivat tukea henkilöstöä ja esihenkilöitä.

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi on osa työpaikan jatkuvaa työturvallisuuden hallintaa. Tarkastelkaa työsuojelun yhteistoiminnassa vaikuttaako sotatilanne, esimerkiksi pakotteiden kautta, toimintaanne. Jos vaikuttaa, arvioikaa miten se tulisi ottaa huomioon.

Monella meistä sota voi tulla myös uniin. Pyri tarvittaessa rajaamaan, miten paljon seuraat uutisia. Pidä kiinni arjen rutiineista. Tämä ei tarkoita, ettet välittäisi sodasta kärsivistä.

Seija Moilanen,
asiantuntija ja sotaveteraanin tytär

Kirjoittaja Seija Moilanen on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija, vastuualueinaan työelämän kehittäminen, psykososiaalinen kuormitus, Työhyvinvointikortti, Kuormitusvaaka, osaamismerkit, yksityiset palvelualat ja oppimisvaikeudet työssä. Lue lisää asiantuntijaesittelysivulta.