Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Keskustelua korona-ajasta: Miten työ on muuttunut?

Blogi
Työturvallisuuskeskuksen teknologia-alojen työalatoimikunta pohti korona-ajan vaikutuksia työelämään ja työhön. Näkyvinä esimerkkeinä todettiin jaksamiseen ja mielenterveysperusteisiin liittyvien sairauspoissaolojen yleistyminen.
Kuva: Mikael Ahlfors

Lisäksi esiin nousivat muun muassa etä- ja lähityön suhde, suojainten käyttö, johtamisen ja esimiestyön kuormitus, nuorten jaksaminen sekä lapsiperheiden arjen haasteet.

Joillain alan työpaikoilla etätyö on lisääntynyt, kun taas toisilla työpaikoilla korona-aika ei ole vaikuttanut kodin ja työpaikan välisen liikenteen vähentymiseen.  

Elämän hallinnan pulmat ovat lisääntyneet.   

Ari-Pekka Kurikka

Työntekijöillä on ollut erilaisia elämän hallinnan pulmia, jotka vaikuttavat myös työhön. Tällaisia ovat muun muassa unihäiriöt, lisääntynyt alkoholin käyttö ja työaikojen hallinnan vaikeus. Nuorilla työntekijöillä on myös havaittu haasteita sosiaalisissa taidoissa, kun tehdään töitä tai ollaan ryhmässä.  

Päihteiden käyttö on lisääntyvä teema.

Sauli Holappa

Ryhmä totesi keskustelussaan, että työpaikalla käyminen rytmittää elämää paremmin kuin jatkuva etätyö. Työpaikalla käyminen mahdollistaa myös esihenkilölle paremman kontaktin työntekijöihinsä. Työpaikoilla on tärkeää keskustella työyhteisölle, työryhmälle ja työhön sopivasta mallista etätyöhön. Malli mahdollistaa hyvän hybridityön, joka tukee henkilöstöä ja tuottavuutta. 

Meidän työpaikalla etätyösopimuksissa huomioidaan työyhteisön tukeminen.

Juha Kuusi

Huumoriakin tärkeään keskusteluun mahtui, pohdittiin voisiko etätyössä käyttää läppärin alkolukkoa tai silmän liikkeiden seurantaa henkilöstön hyvinvoinnin tukena. Vakavoiduttuamme totesimme työyhteisön verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden kasvavan merkityksen, kun kaikki tai osa työntekijöistä tekevät etätyötä. 

Pitkästä korona-ajasta huolimatta työergonomia on kotona usein huonoa. Joillakin työpiste on kunnossa, mutta siitä huolimatta tai sen puutteen vuoksi, työtä tehdään sohvalla makoillen läppäri sylissä. Teknologia-alojen työalatoimikunta haluaakin kannustaa kaikkia kiinnittämään huomiota omaan työergonomiaan ja käymään keskustelua työnantajan kanssa kotitoimiston ergonomian parantamisesta. Työpiste-ergonomian perusteisiin voit tutustua Työturvallisuuskeskuksen verkkosivulla fyysinen kuormittuminen ja työergonomia(siirryt toiseen palveluun)

Työn ja vapaa-ajan erottaminen voi olla etätyössä hankalaa ja vaatii etätyöläiseltä itsekuria pitää tauot taukoina ja työnmäärä rajallisena. Positiivisena kuitenkin todettiin, että työhön on helpompi keskittyä ja työn tuottavuus on parantunut. Etätyössä käytetty aika on tehokkaampaa kuin työpaikalla, kun keskeytyksiä on vähemmän. Keskustelijoilla oli tiedossa, että lapsiperheiden arjessa työn rajaaminen on hankalaa ja työpäivät voivat venyä pitkiksi, kun todellisesta tehdystä työajasta ei ole käsitystä. Omaa työaikaansa voi seurata pitämällä kirjanpitoa tai vaikkapa ottamalla käyttöön ilmaisia kännykkäsovelluksia. Itselleen pitää antaa lupa pitää kiinni työajoistaan myös etätyössä. 

Teams-maratonit ovat raskaita.  

Ville Varila

Toinen toisensa perään ajoittuvat verkkopalaverit ja -kokoukset ovat raskaita, joten kokouksissa onkin alettu pitää taukoja ja kokousaikoja on lyhennetty. Kokousten väliin huomataan jättää hiukan taukoaikaa, vaikka kokoushuoneiden välillä ei tarvitsekaan juosta. Jos lukijan työpaikalla ei vielä ole näitä kikkoja käytössä, kannattaa ottaa vinkistä kiinni! 

Työpaikoilla on lisätty pintojen pyyhintää ja maskien käyttöä. Hygieniatason säilyminen korkealla edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja niiden noudattamista. Nämä ovat hyviä käytäntöjä arjessa myös ilman pandemiaa. Maskin pitkäaikainen käyttö koetaan erityisesti tuotantotyössä raskaaksi ja henkilöstökyselyt voivatkin jo kertoa pahoinvoinnista. 

Maskien käyttö on ollut tuotantotyöntekijöille raskasta. 

Pasi Laitinen

Korona-aikaa ja nykymaailmaa värittää jatkuva muutos työelämässä. Tämä kuormittaa esihenkilöitä ja johtajia, kun jatkuvasti päivitetään ohjeita, työtapoja ja menetelmiä. Työntekijöillä on jatkuva perehdytyksen päivittämisen tarve ja myös esihenkilön omaa osaamista on päivitettävä osana omaa työtä. Omat haasteensa tuo tilanne, jossa esihenkilö tekee etätyötä ja työntekijät ovat työpaikalla. 

Työhön liittyvä matkustelu jäi pois, se on plussaa!

Anu Kaniin

Korona-aika on tuonut jotain hyvääkin. Työhön liittyvä matkustaminen on vähentynyt ja verkkokokoukset ovat tehostaneet kokouskäytäntöjä, kun asiassa pysytään entistä paremmin. Toki yhteisöllisyys on vähentynyt ja kokouspullat ovat samalla jääneet pois tai itse hankittaviksi. 

Lue lisää 

Ota yhteyttä!