Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä

Blogi
Kun puhumme mielenterveydestä, yhdistämme sen usein johonkin ongelmaan, kuten sairauspoissaoloihin ja jaksamisongelmiin. Mielenterveys on kuitenkin hyvinvoinnin tila, jossa pystymme näkemään omat kykymme, selviydymme elämään kuuluvista haasteista sekä pystymme ottamaan osaa työyhteisön toimintaan.
Kaija Ojanperä
Kuva: Mikael Ahlfors

Työelämässä on paljon toimintaa ja toimintatapoja, jotka haastavat mielenterveyttämme. Työyhteisössä onkin tärkeää pohtia yhdessä, kuinka tunnistamme nämä haitalliset tekijät – ja miettiä niiden taklaus ennakkoon. Samalla on tärkeää nähdä myös ne työn, työyhteisön ja työpaikan tekijät, jotka ovat hyvin – ja vahvistaa niitä. Ennakoinnin avulla saamme tulevaisuuden näyttämään turvallisemmalta, ja se vahvistaa mielen hyvinvointia. Näin emme elä hetkessä, jossa reagoidaan vasta silloin, kun jotain sattuu.

Työelämän hyvä arki tukee mielenterveyttämme. Se tarkoittaa, että jokainen tuntee oman roolinsa ja työyhteisössä on selkeät vastuut. Rooliepäselvyydet aiheuttavat ylimääräistä pohdintaa siitä, kuka saa tehdä mitäkin ja kenen olisi kuulunut tehdä jo jotakin. Esihenkilöillä on tärkeä rooli sekä henkilöstöjohtamisessa että työkykyjohtamisessa arjen tukemiseksi. Myös he tarvitsevat tukea tehtävänsä hoitamiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

Mielen hyvinvoinnin tukeminen ei ole vain esihenkilön vastuulla oleva asia. On tärkeää, että koko työyhteisö osallistuu oman työn kehittämiseen ja mielen tukemiseen. Avoin keskustelukulttuuri madaltaa puheeksi ottamista ja helpottaa arjen tarpeista puhumista. Tämä vaatii luottamusta ja turvallista ilmapiiriä, jossa vaikeatkin asiat uskalletaan ottaa puheeksi. Eri toimijoiden yhteistyötä ei voi korostaa liikaa mielen tukemisessa työpaikalla.

Mielen tukeminen organisaatiossa ei rajoitu vain yhden tempun tekemiseen. Kokonaisuus muodostuu erilaisista tukitoimista. Tavoitteeseen pääseminen vaatii usein strategisen päätöksen johdon tasolta. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota tehtyjen toimenpiteiden ja niiden vaikutusten säännölliseen seurantaan ja arviointiin.

Hyvinvointia hankkeella

Työturvallisuuskeskuksen kuntien ja hyvinvointialueiden toimialaryhmässä toteutettiin Mielenterveys julkisella alalla -hanke, jonka tuotoksena on valmistunut Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä -sivusto(siirryt toiseen palveluun), jossa esitellään hyviä käytäntöjä ja ennakoivia toimia mielen tukemiseksi. Aiheesta järjestettiin maaliskuun alussa myös Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä -webinaari, jossa Lempäälän kunta, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Savonlinnan kaupunki ja Espoon kaupunki esittelivät toimia, joita heillä on tehty mielen tukemiseksi työyhteisöissä. Esimerkkejä näistä ja muista toimista löytyy uudelta sivustoltamme.

Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä -webinaarin järjestelyillä halusimme myös antaa työpaikoille esimerkin siitä, miten meille tavallisiksi muodostuneita toimintamalleja voidaan rikkoa. Normaalista poiketen rohkenimme jättää webinaarista chat-ominaisuuden pois, sillä chatissa herää luennon innostamana usein varjokeskustelua, joka vaikeuttaa keskittymistä ja hajottaa ajatuksiamme. Näin halusimme antaa kuulijoille mahdollisuuden vain keskittyä kuuntelemaan webinaaria. Jokaisessa työpaikassa kannattaakin miettiä, mitkä rutiinit ovat sellaisia, jotka kuormittavat työssä. Mitä voisimme tehdä toisin, jotta kuormitus vähentyy?

Mielen tukeminen vaatii perusasioihin keskittymistä ja käytännön tekoja:

  1. ennakoi ja havaitse
  2. työjärjestelyt kuntoon
  3. yhteistyöllä eteenpäin
  4. toiminnan jatkuvuus