Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Aikuisten oikeesti -podcastin uudet jaksot kuunneltavissa – aiheena työpaikkaväkivalta

Työturvallisuuskeskuksen Aikuisten oikeesti -podcast-sarjaan on saatu uutta kuunneltavaa kolmen jakson verran. Erityisasiantuntijamme Sari Aksbergin vetämissä jaksoissa keskustellaan työpaikkaväkivallan hallinnasta eri näkökulmista vierailevien asiantuntijoiden kanssa. Podcast on kuunneltavissa SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Jakso 8: Työpaikkaväkivallan hallinta yhteisellä työpaikalla

Podcastin 8. jakson aiheena on työpaikkaväkivallan hallinta yhteisellä työpaikalla eli työpaikalla, jossa työskentelee eri työnantajien työntekijöitä. Aiheesta Sari Aksbergin kanssa keskustelevat Espoon Kaupungin Iso-Omenan palvelutorin palvelukoordinaattori Pudi Kettunen sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työelämän kehittämisasiantuntija Marjaana Walldén.

Yhteinen perehdytys ja turvajärjestelyt ovat turvallisuuden peruskallio yhteisillä työpaikoilla. Keskustelu ajautuu kuitenkin usein siihen, että yhteiset työpaikat tuovat haasteita väkivallan hallintaan. Asiantuntijat näkevät yhteisillä työpaikoilla haasteiden lisäksi kuitenkin myös mahdollisuuksia.

Jakso 9: Työpaikkaväkivallasta ilmoittaminen

Podcastin 9. jaksossa Sarin vieraana on edellisestä jaksosta tuttu KT:n Marjaana Walldén sekä JHL:n työelämäasiantuntija Merja Hyvärinen. Jakson aiheena on työpaikalla sattuneiden väkivalta- ja väkivallan uhkatilanteiden ilmoittaminen.

Väkivaltatilanteiden ilmoittaminen on lakisääteistä. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan vakavista työtapaturmista työsuojeluviranomaiselle, ja tämä koskee myös vakavia väkivaltatilanteita. Työnantajalla on myös selkeä velvollisuus huolehtia siitä, että työ on turvallista.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan lisäksi myös työntekijöitä ilmoittamaan uhka- ja vaaratilanteista. Jos ilmoituksia ei tehdä, ei työnantaja aina tiedä väkivaltatilanteista eikä näin ollen voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Joillakin työpaikoilla ilmoitusten teko saatetaan kuitenkin kokea turhaksi tai hankalaksi, joten ilmoitusten tekemisen kynnys tulisi tehdä mahdollisimman matalaksi.

Jakso 10: Esihenkilön rooli työpaikkaväkivallan hallinnassa

Podcastin 10. jakson aiheena on esihenkilön rooli työpaikkaväkivallan hallinnassa. Sarin kanssa aiheesta keskustelevat työelämäasiatuntija Heli Kannisto Tehystä sekä työsuojelupäällikkö Heta Laurell Helsingin seurakuntayhtymästä.

Esihenkilön rooli työpaikkaväkivallan hallinnassa on keskeinen. Se sisältää ennaltaehkäisyn, toiminnan ja seurannan vastuut. Rakenteiden ja prosessien toimivuuden lisäksi myös työpaikkakulttuurin rooli on työsuojeluasioiden kohdalla merkityksellinen. Johdolta tulisi tulla selvä signaali työsuojelun tärkeydestä.

Esihenkilön ei myöskään tulisi jäädä yksin työsuojeluasioiden kanssa. Perehdytys ja vastuiden kuvaus on tärkeää, ja kaikkien eri tasojen esihenkilöiden tulee tietää, mikä on kenenkin rooli ja vastuu työpaikkaväkivallan hallinnassa.

”Nämä eivät ole sellaisia asioita, joita esihenkilö joko osaa tai ei osaa. Osaamista voi hankkia lisää, ja koulutusta on saatavilla”, Sari Aksberg kertoo. 

Lisätietoja