Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kesätyöntekijät tulevat – hyvä perehdytys avainasemassa

Perehdytys opastaa työhön, vahvistaa turvallisuusasennetta ja auttaa jaksamaan. Nuorten perehdyttämiseen liittyviä asioita ja hyviä käytäntöjä on koottu perehdyta.fi-sivustolle. Materiaali on suunnattu erityisesti esihenkilöille, jotka ovat vastuussa perehdyttämisestä.
Nuorten perehdyttäminen

Työntekijöiden huolellinen ja dokumentoitu perehdytys on tärkeää työuran pituudesta ja aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Erityisen tärkeää se on nuorten, työuraansa aloittavien kohdalla.

Perehdyttämisen myötä nuori saa valmiudet työskentelyyn työyhteisössä ja hänelle tarkoitetuissa tehtävissä. Samalla huolehditaan ennakoivasti työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

– Työssä omaksuttu hyvä turvallisuusasenne näkyy myös vapaa-ajalla, muistuttaa Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Petri Pakkanen.

Fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisen ohella perehdyttäminen vaikuttaa myös työntekijän henkiseen hyvinvointiin. Perehdyttäminen auttaa nuoria saamaan hyvän otteen työelämästä, ja myönteiset ensikokemukset kantavat pitkälle.

– Hyvin suunniteltu ja toteutettu työnopastus ja perehdyttäminen vähentävät nuoren työntekijän henkistä kuormitusta. Kun hän tietää, mitä hänen työhönsä kuuluu, miten pitää toimia ja mitä häneltä odotetaan, pelko osaamisen puutteesta vähenee ja työskentely on sujuvampaa, lisää Pakkanen.

Huomioi perehdytettävien erilaiset valmiudet

Hyvän perehdyttämisen tunnusmerkkejä ovat muun muassa oikean lähtötason huomioiminen sekä oppimisen motivointi ja osaamisen varmistaminen.

– Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kautta töihin tulevalla nuorella voi olla hyvät valmiudet työssä toimimiseen, mutta aina näin ei välttämättä ole. Työntekijöiden erilaiset valmiudet, turvallisuusosaaminen ja aiempi kokemus pitää huomioida perehdyttämisvaiheessa, sanoo Pakkanen.

Nuorten perehdyttäminen työpaikalla -sivuston on toteuttanut Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta. Sivuston materiaali soveltuu kaikille toimialoille.

Lisätietoa