Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työterveyden ja työturvallisuuden standardeja käytiin läpi seminaarissa

Suomen Riskienhallintayhdistys ja Työturvallisuuskeskus järjestivät 1.3.2023 seminaarin työterveydestä ja työturvallisuudesta.

Seminaarissa esiteltiin työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä standardeja ja pohdittiin asiantuntijapuheenvuorojen sekä case-esimerkkien avulla sitä, kuinka standardit auttavat johtamaan ja kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta organisaatioissa.

Seminaarissa läpikäytiin työterveyden ja työturvallisuuden standardeja sekä uutta Travel Risk Management -standardia (ISO 31030). Kyseinen standardi on juuri nyt Suomen Standardoimisliitto SFS:n järjestämällä lausunnolla. Lausunnon tarkoituksena on löytää kanta ISO-standardin kansallista vahvistamista koskien.

Toiminnanjohtaja Lassi Väisänen Suomen riskienhallintayhdistyksestä kertoi, että riskienhallintaprosessin kehittäminen perustuu päästandardi ISO 31000 -viitekehykseen pitäen sisällään riskien johtamiseen ja raportointiin liittyvät toimet. Se tarjoaa yleisen toimintamallin, joka tukee erityisriskejä tai -sektoreita käsitteleviä standardeja.

ISO 31000 on vapaaehtoinen ohjeisto riskienhallinnalle. Riskienhallinnan standardi auttaa organisaatiota tunnistamaan, arvioimaan ja käsittelemään riskien vaikutuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Työturvallisuuskeskuksen strategia- ja kehitysjohtaja Tuomas Wuorikoski esitteli omassa puheenvuorossaan Työturvallisuuskeskuksen toimintaa sekä esitteli työturvallisuuden tulevaisuuden näkymiä.

– Aloitimme uuden strategiakauden tammikuussa. Sitä varten kartoitimme toimintaympäristön muutosta. Eri tavoin osallistimme yli 1000 ihmistä, kertoo Wuorikoski.

Kolme keskeistä asiaa olivat, että työsuojelun yhteistoiminnan ja yhteistyön merkitys kasvavat, vaaratekijät monipuolistuvat ja muuttuvat sekä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi nousevat avainasemaan.

Standardeista ja niiden laadinnasta kertoi johtava asiantuntija Janne Kalli Suomen Standardoimisliitosta. Suomen Standardoimisliiton tehtävänä on saattaa ihmiset ja organisaatiot ottamaan osaa standardien laadintaan. Tämän lisäksi liitto ylläpitää suomalaisille relevanttia standardikokoelmaa. Liitto myös myy standardeja.

– Me kokoamme eri aihealueiden standardointiryhmiä, jotka ottavat osaa Suomena kansainvälisen standardin laadintaan. Päätämme ryhmästä, millainen delegaatio ottaa osaa kansainvälisen teknisen komitean työhön, kertoi Kalli.

Lausuntovaiheessa oleviin standardeihin voi tutustua SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa.

HSEQ-tuotepäällikkö Sini Ahlgren Kiwa Inspectasta kertoi riskien hallinnasta ISO 45001-standardissa. ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

ISO 45001 on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Se noudattaa samaa rakennetta kuin muut johtamisjärjestelmästandardit. Tämä helpottaa järjestelmien omaksumista. Riskien hallinta on keskeinen osa ISO 45001-standardissa.

Erityisasiantuntija Lasse Kammonen kertoi työn vaarojen arvioinnista työpaikkatasolla.

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava haitta- ja vaaratekijät: Työstä, työtilasta muusta työympäristöstä ja työolosuhteista.

Vaarojen arvioinnissa yleisimpiä ongelmia on Kammosen mielestä se, että fokus on hieman kateissa. Vaarojen arviointi saatetaan mieltää vain tapaturmien torjunnaksi. Valtaosassa työpaikoissa painopiste on siirtynyt kuormituksen hallintaan, erityisesti psykososiaalisten riskien hallintaan. Etätyössä työskentelyolosuhteet on myös huomioitava.

Kammonen myös muistutti, että kuormitus on yksilöllistä. Kaksi ihmistä ei koe samalla tavalla. Tärkeää on vähentää haitallista kuormitusta ja tuoda esille työn voimavaratekijät.

Kammonen esitteli myös Työturvallisuuskeskuksen maksuttomia työkaluja, joita voi hyödyntää työpaikalla. Työturvallisuuskeskuksen työkaluja ovat Työturvallisuustutka, Kuormitusvaaka ja Tapaturmatutka.

Riskienhallintapäällikkö Jan Virtavuori Wärtsilästä puhui vastuullisesta ja turvallisesta työmatkustamisesta. Matkaturvallisuus on tärkeää Wärtsilässä ja muissa yrityksissä, joilla on toimintaa eri puolilla maailmaa. Matkustusriskienhallintastandardi ISO 31030:n (Travel Risk Management Standard) tavoitteena tehdä riskienhallinasta järjestelmällisempää. Matkaturvallisuuden merkitys nousi koronapandemian myötä entistä tärkeämmäksi yritysmaailmassa.