Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Cenita Blomqvistille ja Päivi Rauramolle työympäristötyön erityisansiomitalit  

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen on myöntänyt työympäristötyön erityisansiomitalin työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvistille ja johtava asiantuntija Päivi Rauramolle. Erityisansiomitali voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi.
Kuva: Mikael Ahlfors

Haun teemana oli Muuttuva työelämä – muutoksen hallinta ja muutoksiin varautuminen työssä.

Suunnannäyttäjä erikoissairaanhoidon työsuojelussa 

HUSin työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvistin toiminta työsuojelun muutoksessa pandemian vuoksi on erityisen ansioitunutta, innovatiivista ja vaikuttavaa.  

Blomqvist on pitkän linjan työsuojelutoimija, joka on järjestelmällisesti ja sinnikkäästi kehittänyt ja ammattimaistanut julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon työhyvinvointi- ja työsuojelutoimintaa. Cenita Blomqvist on toiminut keulakuvana Suomen toiseksi suurimman työnantajan työhyvinvointipäällikkönä ja innovatiivisesti edistänyt monia työhyvinvointia parantavia hankkeita tiukasta julkistalousraamista huolimatta.  

Korona-aikana HUS oli suunnannäyttäjä valtakunnallisten ohjeiden ja toimintakäytäntöjen luomisessa ja jalkauttamisessa. HUS käynnisti ensimmäisenä koronakeväänä moniammatillisena yhteistyönä henkilöstön jaksamisen tuen järjestelmän. Sen tarkoituksena oli opastaa koronapandemian vuoksi ahdistusta ja haitallista kuormitusta kokeneita työntekijöitä oikean avun pariin viiveettä.

Muuttuvan ja monipaikkaisen työn asiantuntija  

Työturvallisuuskeskuksessa johtavana asiantuntijana työskentelevää Päivi Rauramoa kutsutaan eri yhteyksissä työhyvinvoinnin lähettilääksi. Päivi Rauramo on monipuolinen asiantuntija ja vaikuttaja työympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hänellä on poikkeuksellisen laaja ja ajantasainen asiantuntemus erityisesti yksityissektorin moninaisista palvelualoista.  

Rauramo on ollut mukana tuottamassa lukuisia työn tekemisen muutoksiin, muun muassa etätyöhön ja työn monipaikkaisuuteen liittyviä tuotteita ja viestinyt niistä onnistuneesti eri kanavissa ja medioissa. Aineistot palvelevat hyvin työpaikkoja ja ne ovat tutkittuun tietoon perustuvia ja ajantasaisia.  

Rauramo avasi jo 2010-luvun alussa keskustelua monipaikkaisen työn tuomista vaativuus- ja kuormitustekijöistä ja siitä, miten niitä hallitaan.  

Päivi Rauramo on verkostoitunut työnsä kautta hyvin laajasti niin kotimaassa kuin ulkomailla. Rauramolla on ollut intoa ja uskallusta ottaa rohkeasti kantaa suomalaisen työelämän uudistumisprosessiin ja käydä analyyttistä pohdintaa ja avointa keskustelua paitsi työhyvinvoinnista normaaliarjessa myös sen merkityksestä työpaikkojen muutostilanteissa.    

Sosiaali- ja terveysministeri myöntää erityisansiomitalit Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä vuosittain.  

Ministeri Sarkkinen luovutti erityisansiomitalit tänään perjantaina 28.4.2023. Mitalit jaettiin kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa. 

Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin työympäristötyön tunnustukset seuraaville henkilöille tai tahoille: 

Lisätietoja

Rauno Hanhela
toimitusjohtaja, palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja
Työturvallisuuskeskus
0400 72 5723
rauno.hanhela@ttk.fi

Tuuli Vattulainen
viestintäasiantuntija
Työturvallisuuskeskus
050 302 8470
tuuli.vattulainen@ttk.fi

Työturvallisuuskeskus edistää työturvallisuutta työpaikoilla ja tukee työsuojelun yhteistoimintaa. Tarjoamme työpaikoille koulutusta, tietoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä. Työmarkkinakeskusjärjestöt hallinnoivat Työturvallisuuskeskusta.