Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Perehdytä nuori turvalliseen työhön – vältä käsitapaturmat 

Blogi
Nuorena työntekijänä luodaan perusta työturvallisuusasenteelle ja turvallisuuskulttuurille koko työuran ajaksi. Siksi nuorten perehdyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Käsitapaturmat ovat yleisin alle 25-vuotiaille nuorille sattuva tapaturmatyyppi. Tämä näkyy myös kunta-, hyvinvointialue- ja seurakunta-aloilla tapahtuvissa nuorten työtapaturmissa.  

Tyypillisimmin käsitapaturmia sattuu nuorille käsityökalujen käyttötilanteissa. Käsityökalut kuten vasara, ruuvinväännin, käsikäyttöiset porakoneet, veitset, mattoveitset, puukot ym. ovat suhteellisen pienestä koosta huolimatta vahvoja työkaluja, joiden käyttö vaatii huolellista perehdytystä.  

Tyypillisiä nuorille sattuvia käsitapaturmia ovat myös esimerkiksi neulanpisto. Tällaisia tapaturmia voi sattua esimerkiksi sote-alalla. 

Nuorten työtapaturmat ovat kokonaisuudessaan vähentyneet, mutta silti nuorille sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille työntekijöille. Yksi selittävä tekijä tälle on se, että alle 25-vuotiaat tekevät usein fyysisesti raskaita, suorittavia töitä eikä heillä ole vielä yhtä paljon kokemusta kuin vanhemmilla työntekijöillä. 

Suuri osa tilastoissa näkyvistä nuorten työtapaturmista on lieviä, alle neljän päivän sairauspoissaoloon johtavia tapaturmia. Nuori voi oppia vääränlaisen riskinottamisen tavan siksi, että ensimmäinen työtapaturma ei välttämättä ollut vakava. Kuitenkin jo perehdytyksessä on tärkeää ottaa huomioon, että kaikkia tapaturmia tulisi välttää. Näin nuori saa hyvät lähtökohdat turvalliseen työkulttuuriin, joka säästää työtapaturmilta myös myöhemmän työuran aikana.  

Ensimmäisissä työpaikoissaan nuoren tulisi saada oikea kuva turvallisuuskulttuurista. Perehdyttäminen ja työnopastus sisältävät myös hiljaisen tiedon välittämistä aidosta turvallisuusasenteesta.  

Kirjoittajat 

Tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho, Tapaturmavakuutuskeskus 

Lue lisää

Tutustu myös: