Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Metsäalan työalatoimikunta etsii ratkaisuja yhteisiin työsuojeluhaasteisiin – esittelyssä Anne Paakkarinen

Artikkeli
Työhyvinvoinnin erityisasiantuntija Anne Paakkarinen Metsähallituksessa on toiminut Työturvallisuuskeskuksen metsäalan työalatoimikunnassa 2000-luvun alkupuolesta lähtien. Hänellä on ollut myös työterveyden ja työsuojelun asiantuntijarooli oman tehtäväkentän osaamistaustan mukaan.
Metsäalan työalatoimikunta ja työhyvinvoinnin erityisasiantuntija Anne Paakkarinen (neljäs vasemmalta). Kuva: Markku Tolvanen

– Aloitin työt Metsähallituksessa 1.1.2000 hyvinvointiasiantuntijana. Metsähallitukseen haettiin osaaja henkilöstön kehittämiseen sekä työterveyden että työsuojelun kehittämis- ja koordinointitehtäviin. Perehdyttyäni työnantajani laajaan tehtäväkenttään ja työsuojelun kytkeytymisestä siihen, oli minulla valmius lähteä työalatoimikunnan toimintaan mukaan, kertoo Paakkarinen.

Työtä on tehty työalatoimikunnassa yhdessä, joidenkin kanssa vuosikausia ja on syntynyt toimiva, luottamuksellinen suhde. Osa jäsenistä on vain pistäytynyt työalatoimikunnassa uransa jossain vaiheessa. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia, joten ymmärrettävää on myös henkilöstön vaihtuvuus toimikunnassa.

Toimialakohtaisella työturvallisuuden kehittämisellä on merkitystä

Toimialakohtaisessa yhteistyössä on paljon alan asiantuntemusta pohtia ja etsiä ratkaisuja yhteisiin työsuojeluhaasteisiin, olkoon kyse yrittäjien, työntekijöiden ja toimihenkilöiden työkentästä. Kun pidetään yhteyksiä oppilaitoksiin, viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin ja käydään tutustumassa yhteisesti tärkeiksi koettuihin kohteisiin, saadaan myös asia paremmin perille.  

Metsäalan työalatoimikunnassa työstetään parhaillaan uutta puutavaran varastointivideota. Vuoden alussa 2023 julkaistiin Metsäalan hyvinvointi – minne vie metsäasiantuntijan työturvallisuustie -opas(siirryt toiseen palveluun). Käytännönläheinen opas antaa vastauksia esimerkiksi siihen, miksi on hyvä innostua oman työn työturvallisuudesta ja mitä voisi vielä tehdä. Oppaassa on lisäksi neljän metsäalan konkarin tarinaa jokaisen omalta työuralta, kokemuksia ja oppia muillekin.

Vuoden 2021 hanke oli Kiipeilykaato-video(siirryt toiseen palveluun), joka oli jatkoa Myrskytuho–videosarjalle(siirryt toiseen palveluun).

Metsäalan työturvallisuuskorttikoulutukset ja korttikoulutuksen ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen on ollut keskeinen teema 2010-luvun alkupuolelta.  Tärkeää on, että korttikoulutuksen sisältöä tarkastellaan säännöllisesti ja otetaan huomioon muuttuvat toimintatavat, työnsisällöt ja muutokset ympäröivässä maailmassa. On hyvä muistaa, että kortin voimassaolo edellyttää sen uusimista 5 vuoden välein, ja on tärkeää, että koulutuksissa oppisisällöt ovat ajan tasalla.  

– Työstämme ja kommentoimme myös muita metsäalan kehitteillä olevia julkaisuja, kertoo Paakkarinen.

Mitkä asiat puhuttavat tällä hetkellä metsäalan työpaikoilla?

– Tällä hetkellä metsäalan työpaikoilla puhuttaa hyvinkin samat asiat kuin muilla työpaikoilla: koronapandemia sekä naapurimaan aloittama sota Ukrainaan ja mitä mahdollisia vaikutuksia niillä oli ja on tehtäväkenttään. Lisäksi uudet teknologiat ja toisaalta perinteinen metsätyö, resurssien riittävyys, ulkomaalaistyövoiman työturvallisuus ja työsuojeluosaaminen ovat ajankohtaisia teemoja, pohtii Paakkarinen.

Pandemia eristi ihmisiä koteihin, etätyöhön siirtyminen tapahtui nopeasti ja siitä lähti myös nopea työntekemisen tapojen muutos. Nyt yritetään löytää balanssia näissä asioissa. Työpaikoilla puhuttaa elämän kokonaiskuormitus, kuormitustekijät ja kuormituksen hallinta, toisaalta tunnistetaan myös jaksamista ja selviytymistä tukevia voimavaroja 

Yhteisiä aiheita on edelleen monimuotoisuus, monipaikkaisuus, yhteiset työpaikat, yhteisvastuu. Osaamisen merkitys sen kun kasvaa; miten osaamista kehitetään, miten varmistetaan työssä oppiminen ja jatkuvan oppiminen edellytykset, sekä yksilölliset ja yhteisölliset tarpeet tulee ottaa huomioon.

Metsäalan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tulevaisuuden näkymät

Työsuojelun yhteistoiminta, työturvallisuus, työhyvinvointi ovat jatkossakin tärkeä osa organisaation turvallisuusjohtamista ja vastuullisuutta. Yhteistoiminta ja yhteisöllisyyden merkitys voivat tulevaisuudessa lisääntyä.

Metsästä ammennetaan moniin eri tarkoituksiin ja aivan uusille aloille. Puu on lukuisten innovaatioiden lähde. Fyysinen raskas metsurin työ tai puu- ja paperiteollisuus eivät ole enää se, mistä metsä tunnetaan.

Myös metsäalan työalatoimikunnassa on tunnistettu muutoksen vauhti ja tulevat haasteen, mitä tulee ilmastomuutokseen, globaalien markkinoiden muutoksiin ja metsäalan uudistumiseen.

Metsäalan työalatoimikunta ylläpitää ja mahdollistaa alan verkostoitumista

– Verkostossa oppii aina jotain ja se lisää tietoa ja ymmärrystä alan asioihin. Tapaamisissa syntyy hyvää keskusteluja, erilaista näkemystä ja metsäalan eri organisaatioiden ja tehtävien tietämys kasvaa. Työturvallisuuskeskuksen metsäalan työsuojelukursseilla olen ollut myös kouluttamassa uutta metsäalan työsuojeluhenkilöstöä, se on tuonut vaihtelua ja ollut hyvin antoisaa. Osaltani olen myös voinut tuoda tiimiin jotain oman koulutukseni ja kokemustaustani mukaan, iloitsee Paakkarinen.

Ole aktiviinen ja tuo työalatoimikuntaan tiedoksi hyviä käytäntöjä ja myös kehittämisaihioita. Salli myös se, että kaikki ei etene aina kuin Strömsössä, joskus aika ei ole vaan vielä kypsä.

Anne Paakkarisen vinkkejä työalatoiminnan uusille jäsenille

Toimialakunnalla on merkityksellinen tehtävä yhteistyöelimenä edistää ja kehittää alansa työturvallisuutta, työsuojelutyötä ja työhyvinvointia sekä lisätä näiden arvostusta ja lisätä tuottavuutta koulutuksen ja viestinnän keinoin – kun tämän pitää mielessä, työ toimikunnassa on mielekästä.

– Siirtyessäni aktiivisesta työelämästä eläkkeelle toisenlaisiin toimiin, kannustan pitämään silmät auki, korvat kuulolla ja elinikäisen oppimisen eväät repussa, toisin sanoa janoamaan tietoa, niin seuraava päivä voi tuoda jotain uutta ja innostavaa työhön, rohkaisee Paakkarinen.

Työturvallisuuskeskuksen metsäalan työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä näiden arvostusta ja työn tuottavuutta, pääsääntöisesti koulutuksen ja viestinnän keinoin. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia.

Tutustu metsäalaan ja metsäalan työalatoimikuntaan