Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Perehdy yhdenvertaisuuslain muutoksiin

Yhdenvertaisuuslaki uudistui osittain. Muutoksiin voi perehtyä katsomalla webinaaritallenteen, joka on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikilla työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla.

– Parhaimmassa tilanteessa ollaan, kun syrjivät rakenteet poistetaan kokonaan, huomautti erityisasiantuntija Katri Leikas (OM) lakimuutoksia esitellessään.

Kaikki syrjintäperusteet on huomioitava

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työnantajan on nämä syrjintäperusteet huomioon ottaen arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa ja työpaikalla.

Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä.

– Välillisessä syrjinnässä näennäisesti neutraali sääntö, peruste tai käytäntö saattaa henkilön muita epäedullisempaan asemaan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella, esimerkiksi työhönotossa hakijalle asetetaan työn kannalta epäoleellisia vaatimuksia, kuvasi Leikas.

Arvioinnista johtopäätöksiin

Kesäkuusta 2025 alkaen työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman tulee sisältää yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätökset ja se, miten niihin on päädytty. Siirtymäajasta huolimatta asiaan kannattaa paneutua jo nyt yhteistoiminnassa.

– Jos työpaikalla halutaan olla edistyksellisiä, aletaan nyt jo pohtimaan johtopäätöksiä ja tekemään konkreettisia muutoksia, korosti Katri Leikas.

Kohtuulliset mukautukset

Mukautusvelvollisuuteen sisältyy kaksi osaa. Ensin arvioidaan, mitkä toimenpiteet ovat vammaisen henkilön oikeuksien toteutumiseksi välttämättömiä ja tarpeellisia ao. tapauksessa. Sen jälkeen arvioidaan niiden kohtuullisuus työnantajan kannalta ottaen huomioon mm. työnantajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja arvioidut mukautuskustannukset.

Velvollisuus tehdä kohtuullisia muutoksia ei rajoitu vain tilanteisiin, joissa vammainen henkilö pyytää sitä itse. Se koskee myös tilanteita, joissa työnantajan olisi tullut ymmärtää, että henkilön vamma saattaa edellyttää kohtuullisten mukautusten tekemistä, jotta henkilö voisi suoriutua työtehtävistä tai edetä työuralla.

Perehdy muutoksiin tallenteen avulla

Näitä ja muita yhdenvertaisuuslain muutoksia esitellään tallenteessa, joka on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja