Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Malli vuokratyön työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseen

Henkilöstöpalveluyritys ja käyttäjäyritys vastaavat yhdessä vuokratyöntekijän työturvallisuudesta.

Kestävä keikkatyö -hankkeessa on julkaistu päivitetty malli vuokratyön työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Mallin tarkoituksena on ohjata henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksiä hyviin käytäntöihin vuokratyöntekijöiden työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin varmistamisessa. Mallin esittämää toimintatapaa seuraamalla vuokratyöntekijän työturvallisuus ja –hyvinvointi tulee huomioitua vuokratyötoimeksiannon eri vaiheissa.

Mallin viisi lomakepohjaa ohjaavat vuokratyön työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin toteuttamisessa. Vuokratyöntekijän työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin varmistaminen edellyttää henkilöstöpalveluyritykseltä ja käyttäjäyritykseltä etukäteissuunnittelua, asioista sopimista ja yhteistyötä. Lomakkeiden täyttäminen varmistaa, että olennaisimmat vuokratyöntekijän työturvallisuuteen liittyvät seikat käydään läpi ja tärkeistä asioista sovitaan pelisäännöt henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksen välillä.

Kestävä Keikkatyö -hankkeessa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kehitetään työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia yhdessä pk-yritysten, henkilöstöpalveluyritysten, keikka- ja vuokratyöntekijöiden sekä alan asiantuntijoiden kanssa. Hanke tarjoaa yrityksille räätälöidyn kehittämisprosessin sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteiskehittämiseen. Hankkeessa kehitetään yhdessä Kestävä keikkatyö -mallia sekä helppokäyttöinen digitaalinen sovellus yritysten ja keikkatyöntekijöiden käyttöön. Hankkeen osatoteuttajina ovat Metropolia ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Oulun yliopisto,  Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Työturvallisuuskeskus on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Lisätietoa