Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työhyvinvointikortin suorittaneita on jo yli 40 000

Työhyvinvointikortti®-koulutus antaa suunnan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kortin suorittaneita suunnannäyttäjiä onkin jo yli 40 000. Lue, miten Kirsi Autonen-Honkosen, Jarkko Luokkalan ja Henri Piitulaisen työyhteisöt ovat koulutuksesta hyötyneet.

Esihenkilönä ja työsuojelupäällikkönä toimiva Henri Piitulainen Meidän IT ja Talous Oy:stä kävi tänä syksynä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhmä Riverian järjestämän Työhyvinvointikorttikoulutuksen. Piitulainen suorittaa Riveriassa liiketalouden erikoisammattitutkintoa, johon koulutuksen voi sisällyttää.

Piitulainen kertoo, että häntä kiinnostaa erityisesti, miten laadukkaalla johtamisella voidaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Tässä Työhyvinvointikortti-koulutuspäivä antoi hänen työhönsä lisää eväitä.

– Koulutus antoi lisää ammatillista otetta työhyvinvointiasioiden edistämiseen työyhteisössä, sanoo Piitulainen.

Koulutuksessa käsiteltyjä asioita on päässyt toteuttamaan omassa tiimissä, esihenkilötyössä ja työsuojelupäällikön roolissa, sanoo Piitulainen.

Hänen työpaikallaan työhyvinvointiin tullaan panostamaan johtamisen näkökulmasta jatkossa muun muassa työkykyjohtamiseen liittyvällä koulutuksella.

Piitulainen suosittelee Työhyvinvointikortti-koulutusta. Hänen mielestään Työhyvinvointikortti-koulutuksesta hyötyvät työsuojeluhenkilöt, HR, esihenkilöt ja se soveltuu laajemminkin henkilöstön kouluttamiseen työpaikoilla.

Uusia eväitä työyhteisön hyvinvointiin ja sen johtamiseen

Jarkko Luokkala työskentelee tuotekehitysinsinöörinä Sandvikin kaivostoiminnan ja kiven louhinnan liiketoiminta-alueella. Hänen työpaikallaan Työhyvinvointikortti-koulutus järjestettiin noin kymmenen hengen porukalle koronapandemian jälkeen, kun etätyöjaksolta palattiin työpaikalle.

– Toteutimme työyhteisössämme kyselyn selvittääksemme, miten hyvä meillä on tehdä töitä, ja parannettavaa löytyi. Työhyvinvointikortti-koulutuksesta saimme lisää eväitä kehittämistyöhön.  Kuulimme keskusteluissa esimerkkejä, miten muissa yrityksissä on toimittu ja ratkottu erilaisia ongelmia, kertoo Luokkala.

Koulutusta seuraavana keväänä koko työyhteisölle järjestettiin infokampanja, jossa käytiin läpi niin työturvallisuuteen kuin työhyvinvointiinkin liittyviä asioita.

– Yhtenä aihealueena kampanjassa käsiteltiin Työhyvinvointikortti-koulutuksessa esiin nousseita kuormitus- ja voimavaratekijöitä, ja niiden merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. Saimme työyhteisönä uusia eväitä näiden tärkeiden tekijöiden tunnistamiseen ja huomioimiseen.

Puheeksi ottamisen kulttuuri vahvistui

Kirsi Autonen-Honkonen työskentelee ylihoitajana suun terveydenhuollossa Keski-Suomen hyvinvointialueella. Työhyvinvointikorttikoulutuksen hän kävi jo ennen soteuudistusta, kun työnantajana oli vielä Jyväskylän kaupunki. Siellä Autonen-Honkonen toimi muun muassa välinehuoltohenkilöstön esihenkilönä. Heille hän järjesti räätälöidyn korttikoulutuksen yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa.

– Tiimin jäsenet vastasivat ennen koulutusta kyselyyn, jonka vastaukset huomioimme koulutuksen sisällöissä. Esimerkiksi vuorovaikutushaasteet eivät olleet nousseet esiin yhteisissä palavereissa, mutta kyselyn ja koulutuksen kautta aihe otettiin käsittelyyn, avaa Autonen-Honkonen.

20 hengen tiimi hyötyi koulutuksesta monella tapaa.

– Koulutuksessa kerrattiin työyhteisön toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä, palautettiin mieliin työntekijöiden vastuita, perehdyttiin toimivan yhteistyön tunnuspiirteisiin ja hahmotettiin hyvän työkäyttäytymisen merkitystä. Mietimme myös ristiriita- ja häirintätilanteita ja niiden puheeksi ottamista, jotta siivet epäasialliseen käytöksen vaikutuksilta saataisiin katkaistua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tiimin arjessa koulutuksen anti näkyi esimerkiksi puheeksi ottamisen kulttuurin vahvistumisena; työntekijät uskalsivat tuoda itse esiin ja käsitellä asioita, joita aiemmin oli käsitelty useampien välikäsien kautta.

– Työhyvinvointikortti-koulutusta suositellaan esihenkilöille ja vastuutehtävissä työskenteleville myös Keski-Suomen hyvinvointialueen koulutussuunnitelmassa. Mielestäni Työhyvinvointikortti-koulutus sopii kyllä kaikille, joilla on mahdollisuus siihen osallistua. Se tarjoaa hyvän perustan työn tekemiseen roolista riippumatta, toteaa Autonen-Honkonen.

Tiesitkö?

Kaikille avoimia Työhyvinvointikortti-koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea ja myös verkossa.

Voit tilata koulutuksen myös omalle työpaikallesi!

Teksti: Kreetta Haaslahti ja Tuuli Vattulainen