Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusi työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö, matkasi kohti oppimista voi alkaa!

Syksyn aikana monella alalla on pidetty työsuojeluvaalit, ja uudet työsuojeluorganisaatiot käynnistelevät toimintaansa.
Kaksi henkilöä keskustelemassa toimistoympäristössä.
Kuva: Mikael Ahlfors

Onnittelut uudesta tärkeästä roolistasi työpaikan turvallisuuden, terveellisyyden sekä hyvinvoinnin edistämisessä! Roolisi on laaja ja sinulla on oikeus saada koulutusta tukemaan oppimistasi. Toivottavasti tämän blogin vinkit auttavat sinut turvalliseen matkaan oppimispolullasi.

Perusasiat auttavat alkuun

Työsuojeluvaltuutetun ja -päällikön peruskoulutuksessa on olennaista saada kokonaiskäsitys tehtäväkentästä. Aloita siis kaikessa rauhassa omalle toimialallesi soveltuvasta työsuojelun peruskoulutuksesta, jossa käsitellään riittävän laajasti kaikki työsuojelun yhteistoiminnan elementit. Koulutuksen kestosta on sovittu työsuojeluvaltuutettujen osalta oman alan työehtosopimusten yhteydessä. Johtava asiantuntija Kaija Ojanperä kertoo, että työsuojelun peruskurssi antaa riittävät valmiudet uudelle toimijalle.

”Ensin on tunnistettava tehtäväkenttä ja lakisääteiset vastuut, mutta perusasioiden haltuunotto vähentää uuden tehtävän aiheuttamaa kuormitusta”, Ojanperä muistuttaa.

Koulutuksia(siirryt toiseen palveluun) on yleisesti tarjolla niin lähi-, verkko-, monimuoto- ja hybriditoteutuksina. Suosittelemme valitsemaan oppimistavallesi ja (työ)elämäntilanteeseesi parhaiten soveltuvan toteutustavan. Johtava asiantuntija Päivi Rauramon mukaan on kuitenkin tärkeää, että toteutus on vuorovaikutteinen, käytännönläheinen ja edistää verkostoitumista.

”On hyvä varmistaa, että sinulla on aito mahdollisuus keskittyä ja osallistua koulutukseen, koulutus on vuorovaikutteinen sekä osallistujajoukoltaan riittävän pieni, ja mahdolliselta tekniseltä toteutukseltaan (verkkokoulutukset) laadukkaasti toteutettu”, johtava asiantuntija Päivi Rauramo suosittelee.

Työelämä ja työsuojelu muuttuvat

Työelämä on muutoksessa muun muassa digitalisaation, ilmastokatastrofin, pandemioiden ja sotilaallisten kriisien seurauksena. Sen myötä myös työsuojelu ja -turvallisuus muuttuvat(siirryt toiseen palveluun) jatkuvasti. Johtava asiantuntija Jukka-Pekka Jantusen mukaan työsuojelun peruskoulutuksen jälkeen korostuu oma vastuu ottaa asioista selvää.

”Toiminta kehittäjänä ja asiantuntijana on tärkeää, ja kehityskohteiden etsimisen lisäksi pitäisi löytää myös ratkaisuvaihtoehtoja”, Jantunen toteaa.

Tätä silmällä pitäen suosittelemme suunnittelemaan omaa kehittymistä oppimispolkuna. Oppimispolkua suunniteltaessa kannattaa huomioida työpaikalla tunnistetut tarpeet työsuojelun ja -turvallisuuden kehittämisessä sekä omat henkilökohtaiset osaamistarpeet. Oppimispolku ja työpaikan työsuojelun tehtävät ja kehittämistoimenpiteet kannattaa myös aikatauluttaa toisiaan tukeviksi.

Johtava asiantuntija Markku Tolvanen korostaa, että työsuojeluosaamisen hankinnan lähtökohtana on, että työturvallisuus on jatkuvassa muutoksessa.

”On aivan ensiarvoisen tärkeää ylläpitää sopeutumiskykyä ja avointa asennetta oppimiseen sekä olla aktiivinen oman osaamisen kehittämisessä. Tämä tapahtuu lukemalla alan kirjallisuutta, osallistumalla kursseille, webinaareihin ja seminaareihin sekä hyödyntämällä muita itsenäisiä oppimismahdollisuuksia”, Tolvanen kiteyttää.

Uuden oppijan muistilista

Strategia- ja kehitysjohtaja Tuomas Wuorikosken mukaan Työturvallisuuskeskuksessa uskotaan yhteistoimintaan ja toimialalähtöisiin koulutuksiin, joissa asiat käsitellään perustuen ajantasaiseen työpaikoilta tulevaan tietoon ja kehittämisen tueksi tarjotaan käytännönläheisiä ratkaisuja ja työvälineitä.

”Haluamme aidosti auttaa työpaikkoja sekä uusia työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä onnistumaan yhdessä työyhteisöjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamisessa.”  

Ota tästä mukaasi tarkistuslista oman oppimispolkusi suunnitteluun:

  1. Koulutus vastaa sisällöltään ja kestoltaan toimialasi ja työpaikkasi sopimuksia.
  2. Toteutustapa (lähi/verkko/hybridi/monimuoto) tukee oppimistasi ja (työ)elämäntilannettasi.
  3. Sinulla on riittävä aika ja rauha osallistua koulutukseen aktiivisesti.
  4. Voit suunnitella oppimispolkuasi pidemmällä aikavälillä huomioiden työpaikan kehittämistarpeet ja omat osaamistarpeesi.

Autamme mielellämme sinua oman oppimispolkusi suunnittelussa!