Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Terveydenhuoltoalan uusi toimialasivusto

Terveydenhuoltoala on laaja toimiala, jossa on paljon erilaisia voimavaratekijöitä, mutta myös työsuojeluriskejä. Työturvallisuuskeskus on julkaissut terveydenhuoltoalan toimialasivuston, jossa kerrotaan keinoja kuormituksen hallintaan ja voimavarojen vahvistamiseen.
Kuva: Mikael Ahlfors

Terveydenhuollossa usein korostuu asiakas- ja potilasturvallisuus, mutta turvallisuudella tarkoitetaan sekä työntekijöiden turvallisuutta että asiakkaan tai potilaan turvallisuutta. Työturvallisuuslaki (738/2002(siirryt toiseen palveluun)) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta.

Terveydenhuollossa työhön liittyy paljon myönteisiä piirteitä eli voimavaroja. Voimavarat voivat olla hyvin erilaisia eri elämäntilanteessa ja työuran eri vaiheessa. Niiden tunnistaminen ja vahvistaminen parantavat työntekijän hyvinvointia. Työn voimavaratekijät voivat vähentää työn kuormitusta tai sen haitallisuutta. 

Tyypillisimpiä kuormitustekijöitä terveydenhuollossa ovat fyysisesti raskas työ, haastavat asiakastilanteet, väkivalta ja sen uhka sekä psykososiaalinen kuormitus.

Sivustolla esitellään keinoja kuormituksen hallintaan. Esimerkiksi vuorotyössä hyvä työaikasuunnittelu vähentää työn kuormittavuutta, edistää työstä palautumista ja tukee työkykyä. Fyysisesti raskaassa työssä apuvälineiden avulla voidaan estää tuki- ja liikuntaelinten vaurioita.  

Toimivassa työyhteisössä on selkeät perustehtävät, selvä vastuunjako, yhdessä sovitut toimintatavat, valmentava johtaminen ja hyvän työilmapiirin rakentaminen.

Sivustolta löytyy myös terveydenhuoltoalan erityiskysymyksiä, mm. anestesiakaasujen käytön turvallisuus, suun terveydenhuollon työperäisiä riskejä sekä säteilyä aiheuttava työ.

Lisätietoja