Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Ota nuori osaksi työyhteisöä

Blogi
Meistä monella on muistoja siitä, kun menimme nuorena ensimmäisiin työpaikkoihimme ja miten meidät otettiin niissä vastaan.
Kuva: Mikael Ahlfors

Tuliko ensikohtaamisesta tunne, että uudet työtoverit olivat ilahtuneita siitä, että saivat juuri meidät mukaan joukkoonsa ja osaksi työyhteisöä? Vai jätettiinkö meidät yhteisön ulkopuolelle miettimään keneltä voi kysyä apua ja miten täällä toimitaan erilaisissa tilanteissa?

Kysyimme nuorilta työntekijöiltä, mikä heitä auttaa jaksamaan työssä. Nuoret nostivat esille erityisesti työyhteisön merkityksen.

Päiväkodissa työskentelevä Säde kertoi, kuinka hänen ihanat työkaverinsa ja positiivinen ilmapiiri(siirryt toiseen palveluun) auttavat jaksamaan päiväkotityössä. Samoin hoitoalalla työskentelevä Tuuli korosti työkaverien ja tsemppaavan työilmapiirin merkitystä(siirryt toiseen palveluun).

Onkin tärkeää, että kaikki työyhteisössä ymmärtävät, miten tärkeää nuorelle, uudelle työntekijälle on, että hänet otetaan hyvin vastaan ja osaksi työyhteisöä. Tärkeää on myös huolellinen perehdytys ja sen korostaminen, että aina voi ja pitää kysyä, kun on epävarma. Nuoren työntekijän saattaminen sujuvaan työskentelyyn perustuu läsnäoloon, kannustamiseen ja riittävän tuen antamiseen. 

Ja jotta nuoren rohkeutta kysyä ei lannisteta, pitää vastauksia ja tukea antaa asiallisesti ja ystävällisesti kiireenkin keskellä.  Luottamuksellinen ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri varmistavat työpaikalla tilan nuorten kysymyksille ja erilaisten tilanteiden ihmettelylle. Työyhteisön avoin vuorovaikutus ja työpaikalla käytävä dialogi auttavat nuorta niin ammatti-identiteetin rakentumisessa kuin ammattieettisten valmiuksien kasvussa. 

Nuori työntekijä tarvitsee pystyvyyden tunnetta erityisesti työuransa alussa. Pystyvyyden tunne on ihmisen uskoa omiin onnistumisiin. Onnistumisen kokemukset työssä tulevat työn hallinnan kautta. On myös tärkeää vahvistaa nuoren valmiuksia kohdata työhön liittyviä haasteita. Nuori työntekijä tarvitsee kokemuksen siitä, että työ sujuu ja on sopivan haasteellista, mutta ei liian kuormittavaa. Työpaikalla työ tulee mitoittaa uransa alussa olevalle työntekijälle sopivaksi ja huolehtia, että työrooli on selkeä. 

Hyvä vastaanottaminen ja tunne siitä, että hyväksytään työyhteisön jäseneksi vaikuttaa siihen, haluaako nuori jatkaa työskentelyä työyhteisössä tai palata sinne töihin ammattiin valmistuttuaan. Meillä kaikilla on velvollisuus tukea työuransa alussa olevia nuoria työntekijöitä.

Ensimmäiset työelämäkokemukset luovat pohjan työhyvinvoinnille ja niillä on kauaskantoisia vaikutuksia työuralle.  Nuoren tulevaisuuden kannalta ensimmäiset työvuodet ovat merkittäviä siinä, saako uralle innostavan lähdön ja eväitä jatkoon. Siksi onkin tärkeää, että jokainen työelämään tutustuva nuori ja ammattiin opiskeleva saavat myönteisen kuvan työpaikasta ja työelämästä muutenkin. Se on jotakin johon haluaa palata. 

Kirjoittajat

Marjaana Walldén
työelämän kehittämisen asiantuntija
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT