Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työn merkityksellisyys nuoren työntekijän voimavarana

Blogi
Merkityksellisyyden tunne on kokemus siitä, että työ on arvokasta ja tekemisen arvoista. Nuoret kokevat työn merkityksellisyyden yhtenä tärkeimmistä työn voimavaratekijöistä.

Työn merkityksellisyyteen vaikuttaa työtehtävien tarkoituksen ymmärtäminen, oman työroolin näkeminen osana laajempaa kokonaisuutta, vaikutusmahdollisuudet työssä, oman työn vaikutusten näkeminen ja työpaikan yhteisöllisyys. Merkityksellisyyden tunne lisää työhyvinvointia.

Kysyimme nuorilta työntekijöiltä, mikä on parasta työssäsi. Esimerkiksi päiväkodissa työskentelevä Säde(siirryt toiseen palveluun) kertoi, että parasta hänen työssään on lapset ja heidän perheensä ja se, kun näkee lasten kehityksen. Sairaalassa työskentelevä Tuuli(siirryt toiseen palveluun) toi työnsä parhaina puolina esille työn monipuolisuuden, mahdollisuuden oppia uutta sekä sen, kun potilas pääsee lähtemään tyytyväisenä ja hyvävointisena kotiin ja hoitoprosessi on onnistunut.

Kun työ palkitsee ja nuori pääsee toteuttamaan itseään sekä käyttämään vahvuuksiaan, hän kokee todennäköisimmin positiivista tunnetta ja motivaatiotilaa eli työn imua. Työn imuun liittyvä kokemus niin omistautuneisuudesta kuin energisyydestä voivat tuottaa nuorelle hyvinvointia ja onnellisuutta työssä, ja sitä kautta auttaa samaan parempia tuloksia työssä.

Työn merkityksellisyyttä nuorelle työntekijälle voidaan vahvistaa esimerkiksi perehdyttämiseen liittyvissä keskusteluissa, palautekeskusteluissa ja työpaikan yhteisissä tapaamisissa. Keskustele nuoren kanssa myös siitä, milloin ja missä tilanteissa työ on tuntunut eniten innostavalta ja kiinnostavalta. Mahdollisuus vaikuttaa oman työpaikan asioihin ja kuulluksi tulemisen tunne tukevat merkityksellisyyden tunnetta. Rohkaise työntekijää kertomaan kehittämisehdotuksia ja osoita arvostusta ideoille.

Kirjoittajat

Heidi Pekkarinen, erityisasiantuntija, Talentia