Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kattava tietopaketti korkealla vesipaineella tehtävien töiden turvallisuudesta

Työturvallisuuskeskus ja Tapaturmavakuutuskeskus ovat julkaisseet kaksi opasta korkeapainevesitöiden turvallisuudesta. Oppaat ovat toisiaan täydentäviä ja tarjoavat kattavan tietopaketin työn tilaajille, toimittajille ja tekijöille.
Kuva: Delete

Vesipiikkaus ja korkeapainepesu ovat monissa työkohteissa taloudellinen ja ympäristöystävällinen tapa toteuttaa puhdistus- ja huoltotöitä. Korkeapainevesityöhön liittyy kuitenkin vakavia riskejä.

Korkeapainevesityöt – ostajan opas käsittelee tilaajan ja toimittajan vastuita, työn suunnittelua, hyviä tilauskäytäntöjä ja muita huomioitavia asioita kuten tiedottamista yhteisellä työmaalla. Oppaan tarkistuslistoja voi hyödyntää työn eri vaiheiden suunnittelussa ja dokumentoinnissa, tai käyttää mallina omien tarkistuslistojen suunnittelussa.

Oppaan on julkaissut Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta. Työryhmässä oli mukana työsuojeluosaajia tilaajayrityksistä ja korkeapainevesitöitä tekevistä yrityksistä sekä rakennusalan edustaja.

– Halusimme tuoda korkeapainevesityön tilaajille lisää tietoa työn yhteisen suunnittelun tueksi muun muassa ennakoivasta turvallisuudesta sekä eri vaiheissa turvallisuuteen vaikuttavista asioista, sanoo Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Petri Pakkanen.

Tapaturmavakuutuskeskuksen Oulun Yliopiston opiskelijalta tilaamaan diplomityöhön pohjautuva julkaisu Vesipiikkauksen työturvallisuus käsittelee laitteiden turvallisuutta ja käyttöohjeistusta, koulutusta ja perehdytystä, riskien hallintaa, suojavarusteita sekä työn suunnittelua ja työkohteiden turvallisuutta.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimusjohtokunta päätti vuonna 2022 sattuneen kuolemaan johtaneen työtapaturman takia aloittaa laajemman tutkimuksen aiheeseen liittyen. Tutkimuksen tekijäksi valikoitui rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Pyry Sarkkinen.

– Tutkimuksen tuloksina saatiin käsitys nykyisistä vesipiikkauksen ja korkeapainepesun työturvallisuushaasteista sekä tekijöistä, joilla työtä voidaan ohjata turvallisemmaksi. Tutkimuksen myötä keskeisiä kehitysehdotuksia annettiin yritysten ja sidosryhmien yhteistoimintaan, koulutukseen sekä laite- ja suojavarustevalmistajien toimintaan. Opas ja tutkimus yhdessä antavat hyvän käsityksen vesipiikkauksen työturvallisuuteen liittyvistä asioista, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

– Erityistä tässä kokonaisuudessa on se, että julkaisut ovat toisiaan täydentäviä. Alan ammattilaisille ja työn ostajille on nyt hyvä tietopaketti saatavana niin työn tekniikasta kuin turvallisuusyhteistyöstäkin, lisää Petri Pakkanen.

Lataa oppaat maksutta

Lisätietoja

Petri Pakkanen, erityisasiantuntija
Työturvallisuuskeskus
petri.pakkanen@ttk.fi(siirryt toiseen palveluun)
040 844 6112

Otto Veijola, työturvallisuusasiantuntija
Tapaturmavakuutuskeskus
otto.veijola@tvk.fi(siirryt toiseen palveluun)
0409 220 985