Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Telinetoimittajan näkökulma turvallisuuteen: tärkeintä yhteistyö ja turvallisuuskulttuuri

Artikkeli
Toimivat ja oikein asennetut telineet edistävät työturvallisuutta ja ergonomisia työolosuhteita. Telineen asennustyössä tärkeimmät ohjeet ovat valmistajan ja telinetoimittajan antamat ohjeet.

Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Eero Honka kysyi Telinekataja Oy:n HSEQ-päällikkö Mikko Saariselta, mitkä asiat vaikuttavat turvallisuuteen.

Mikko Saarinen, Telinekataja Oy, kuva: Teemu Kaijala

Mitä sinulle merkitsee oman työsi turvallisuus?

Oma työni on hyvin liikkuvaa, ja tästä syystä työmatkaturvallisuus on isossa roolissa. Omasta vireystilasta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Ratin taakse on paljon mukavampi hypätä, kun takana on hyvin nukuttu yö. Aina nukkuminen ei kuitenkaan onnistu parhaalla mahdollisella tavalla, ja tällöin vireystilasta tulee huolehtia tauoilla.

Toinen merkittävä turvallisuusnäkökulma asiantuntijatyössä on henkinen kuormitus. Asiantuntijatyö on hyvin itseohjautuvaa, työkuorma ei ole tasainen, keskustelut ongelmatilanteissa eivät aina ole helppoja eikä ajatuksen katkaiseminen aina onnistu, vaikka kannettavan laittaakin kiinni. Olen kuitenkin onnekas ja vaakakupin toisella puolella on tasapainottavia asioita. Työni motivoi ja haastaa minua sekä tarjoaa haasteita. Näiden lisäksi isossa roolissa ovat tukiverkkoni. Tärkeimpänä oma perhe sekä ystävät. Iso kiitos myös omalle työyhteisölleni, jonka kanssa jaetaan työn ilot ja murheet.

Onko työturvallisuus sinulle tehtävä vai intohimo?

Kun näistä kahdesta pitää valita, kallistuu vaaka ehdottomasti intohimon puolelle. Kun työstään välittää, niin se myös välittyy muille. Tämä luo paremmat edellytykset vaikuttaa ihmisiin ja heidän asenteisiinsa sekä tapaan toimia.  

Jos saisit yhden toiveen toteutumaan työturvallisuuden parantamiseksi, mikä se olisi?

Turvallisuudessa ei ole olemassa hopealuotia, mutta yhtenä nostona ottaisin puuttumisen kulttuurin. Puuttuminen ei aina ole helppoa ja se vaatii rohkeutta. Kun puutun, toiminko tilanteessa rakentavasti? Samaan aikaan vastuuta on myös palautteen vastaanottajalla: Miten minä toimin, kun saan palautetta omasta työstäni?

Millä sanoilla korostat turvallisuuden merkitystä alaisillesi?

Terveenä kotiin, jokaisen työpäivän päätteeksi.

Mikä on viimeisin turvallisuushavaintosi?

Viimeisin turvallisuushavaintoni on asiakkaan kanssa suoritetulta havainnointikierrokselta. Kierroksella keskityimme putoavien esineiden vaaraan sekä viime hetken vaarojen arviointien suorittamiseen. Tämän kierroksen osalta kaikki tehdyt havainnot olivat positiivisia; nostojen aikaiset vaara-alueet oli rajattu asianmukaisesti kohteiden viime hetken vaarojen arvioinnin suoritettu sekä tarvittavat suojavarusteet kunnossa.

Turvallisuushavainnoista puhutaan paljon ja puhutaan myös positiivisten havaintojen tekemisestä. Onko positiivisilla havainnoilla mielestäsi turvallisuuden tasoa nostavaa merkitystä?

Positiivisten turvallisuushavaintojen merkitystä ei voi väheksyä. Havainnoissa on perinteisesti keskitytty puutteisiin ja merkittävä osa tehdyistä havainnoista kohdistuu edelleen näihin. Positiivisia turvallisuushavaintoja tulee käyttää viestinnässä ja koulutuksessa oikeiden toimintamallien sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen ja vahvistamiseen.

Millainen on hyvä turvallisuushavainto?

Kun turvallisuushavainto on tehty havaitusta vaarasta, niin hyvän havainnon tunnusmerkki on suoritettu korjaava toimenpide. Tavoitteena on luonnollisesti suorittaa korjaava toimenpide havainnon tekijän toimesta välittömästi vaaran havaitsemisen jälkeen. Aina korjaavaa toimenpidettä ei kuitenkaan pysty tekemään itse. Näissä tilanteissa on tärkeää viestiä havaittu vaara eteenpäin, joko työkohteen edustajalle tai omalle esihenkilölle.

Telinetyö on kehittynyt viime vuosina paljon. Jos sinun pitäisi valita yksi erityisesti turvallisuutta lisännyt innovaatio tai toimintatapa, mikä se olisi?

Kuten aiemmin mainitsin, ei ole olemassa hopealuotia. Telinekatajalla turvallisuuden kehittyminen teline- ja sääsuojauksessa on koostunut useammista asioista, ja panostukset ovat kohdistuneet erityisesti käytännön tekemiseen. Pelastautumiseen on varauduttu aiempaa paremmin ottamalla käyttöön narutikas sekä traumahihnat. Nostojen turvallisuuteen on panostettu nostosäkeillä. Sääsuojauksessa on pilotoitu uudenlaista suojaverkkoa sekä lumenpudotusmenetelmää. Näillä menetelmillä voidaan pienentää lumenputoamisriskiä ja suojata alapuolella kulkevia ihmisiä sekä parantaa telineasentajan turvallisuutta lumenpudotuksessa.

Työturvallisuus rakentuu parhaiten yhteistyön kautta. Turvalliset telineet varastolta käyttöön ja taas takaisin varastoon, mikä on kriittinen hetki tässä prosessissa, jossa tuo yhteistyö ja turvalliset telineet syntyvät?

Teline- ja sääsuojausprojektin toteutus on monivaiheinen prosessi, jossa jokaisella vaiheella on oma tarkoituksensa. Nostaisin esille kaksi vaihetta prosessin alkupäässä, tarjousvaihe sekä projektin aloituspalaveri. Tarjousvaiheessa asiakkaan ja Telinekatajan edustaja määrittelevät minkälaiset ovat työkohteen teline- ja sääsuojaustarpeet. Aloituspalaverissa asiakkaan edustajan ja Telinekatajan työnjohtajan välillä tapahtuvassa vuoropuhelussa sovitaan, miten työt käytännössä tehdään kyseisessä projektissa (riskien arviointi, työmaan käytännöt, telinemateriaalin varastointi, työvaiheet…). Kun nämä vaiheet viedään läpi huolella, on meillä hyvät onnistumisen edellytykset turvalliseen työskentelyyn. 

Olette onnistuneet monissa kohdin turvallisen työn toteuttamisessa. Keiden kaikkien yrityksessänne tulisi olla tästä ylpeitä?

Kaikkien. Jokaisen työntekijän, niin Telinekatajan kuin alihankinnan, joka edustaa Telinekatajaa teline- ja sääsuojausprojekteissamme. Onnistuminen tapahtuu yhdessä.

Kun kuljet missä tahansa telineiden ohitse, pystytkö kulkemaan tarkastelematta niissä tehtyjä ratkaisuja?

En. Paljon on tullut opittua telineistä ja sääsuojauksesta reilun 12 vuoden aikana, mutta teknisten hienouksien osalta en voi väittää olevani täysin oppinut. Onneksi on ympärillä telinekatajalaisia, joiden ammattitaidosta voi aina ammentaa uutta.

Telinetorstai

Telinetorstai-teemapäivä 18.4.2024 kutsuu kiinnittämään erityistä huomiota rakennustelineiden turvallisuuteen. Mikko Saarinen Telinekataja Oy:stä on antanut asiantuntemustaan Telinetorstain turvavarttiaineiston laatimiseen.