Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Sisäilma

Hankkeen tavoitteena on tarjota työpaikoille tietoa ja osaamista sisäilmahäiriöiden tunnistamiseksi ja oikeiden toimenpiteiden viiveettömään aloitukseen. Pyrkimyksenä on, että työpaikoilla on osaamista häiriötekijöiden varhaiseen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ripeään sisäilmaprosessin käynnistämiseen yhteistoiminnallisesti. Näin toimien edesautetaan luottamuksen ilmapiirin säilyttämistä työpaikoilla ja tehostamaan työterveysyhteistyötä.

Työturvallisuuskeskuksen sisäilmaryhmä on tuottanut vuonna 2020 sisäilmaongelmien ratkaisumallin ja verkkosivuston, joilla tuetaan työpaikkojen sisäilmaongelmien yhteistoiminnallista ja järjestelmällistä selvittämistä ja korjaamista sekä ennaltaehkäisyä.

Vuonna 2022 on tarkoitus tuottaa avoin seminaari ja täydennyskoulutusta, joilla sisäilmaosaamista voidaan jalkauttaa työpaikoille.

Ohjausryhmä

Sisäilmaryhmä

Heta Laurell (puheenjohtaja)
Tuula Haavasoja (varapuheenjohtaja)
Timo Höykinpuro
Niko Räsänen
Tanja Luukkanen
Teija Golnick
Tari Aho
Marko Lindfors
Merja Vihersalo
Tiia Brax
Jukka-Pekka Tyni
Eija Kemppainen
Jenni Uljas
Kim Nikula
Marko Heikkinen

Ota yhteyttä

Tila:
Valmis