Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusi työntekijä aloittamassa, ruuhkautunut työtilanne päällä ja perehdyttäjien aika kortilla. Miten varmistan, että työt sujuu, uusi tulija saa tarvitsemansa tuen ja tiimiläiset voivat hyvin?

Aihepiiri: perehdytyksen eteneminen

Ajankäyttö: enintään puoli tuntia, vaatii jonkin verran valmistelua

Välineet: muistiinpanovälineet

Menetelmän kuvaus

Tehkää yhdessä uuden työntekijän perehdyttämissuunnitelma, jossa perehdytysvastuut on jaettu usealle henkilölle. Sopikaa yhteisesti perehdytysvastuut ja se, miten perehdyttämisen etenemisestä kerrotaan toisille.

Varaa itsellesi säännöllisesti lyhyt palaveri uuden työntekijän kanssa. Keskustelkaa niistä kysymyksistä, joita hänellä on herännyt. Keskustelkaa lisäksi siitä, mitä havaintoja työn organisoinnista ja työtavoista uusi työntekijä on tehnyt. Ota mahdolliset kehittämisideat esille sopivassa yhteydessä niiden kanssa, joita asia koskee.