Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

KAMAT: Kemiallinen Altistuminen Metalli- ja Autoalan Työtehtävissä

Ennen kuin etenet työtehtäväkohtaisiin ohjeisiin, mieti ovatko seuraavat kaikille työpaikoille ja kaikkiin työtehtäviin liittyvät asiat kunnossa:

 • Onko työpaikalla ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo? Huolehditaanko niiden päivittämisestä? Ovatko pakkausmerkinnät asianmukaisia? 
 • Onko työntekijöille annettu tietoa kemikaalien ja työssä muodostuvien kemiallisten altisteiden aiheuttamista vaaroista? 
 • Onko kaikki työntekijät, mukaan lukien urakoitsijat, alihankkijat, nuoret työntekijät, jne. perehdytetty työmenetelmiin, työhön liittyviin vaaroihin ja niiden hallintaan? Annetaanko ulkomaalaiselle työntekijälle opetusta ja ohjausta työtehtäviinsä ymmärrettävällä kielellä?

Riskinhallinnan tehokkuutta voi arvioida pohtimalla seuraavia asioita

 • Onko työpaikan yleisestä järjestyksestä ja siivouksesta huolehdittu?
 • Onko käytössä koneellinen ilmanvaihto? Tuntuuko ilmanvaihto riittävältä? Onko ilmanvaihto riittävä aistinvaraisesti arvioiden? Onko mahdollista, että epäpuhtaudet leviävät ilmanvaihdon välityksellä muihin tiloihin?
 • Ovatko kohdepoistojen tehot riittäviä? Käytetäänkö kohdepoistoja? Miten niiden toimivuutta seurataan? 
 • Onko henkilökohtaisesta hygieniasta huolehdittu? Onko ihon ja hengitysteiden suojauksesta huolehdittu kaikkien altistavien työvaiheiden aikana? 
 • Ovatko henkilönsuojaimet soveltuvia kyseessä oleville altisteille? Ovatko ne suojausteholtaan riittäviä, ehjiä ja sopivan kokoisia?
 • Onko suojainten säilytykselle ja huollolle varattu asianmukaiset tilat? 
 • Onko muiden lähietäisyydellä työskentelevien työntekijöiden altistumisen mahdollisuus huomioitu? 
 • Onko palo- ja räjähdysvaaroihin, jätteiden käsittelyyn ja ympäristönsuojeluun liittyvät määräykset otettu huomioon?

Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyö

 • Ovatko työpaikkaselvityksessä määritetyt terveystarkastukset toteutuneet työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti (alkutarkastukset ja määräaikaistarkastukset)?
 • Onko altistumista arvioitu työhygieenisin tai biologisin mittauksin? 
 • Onko työpaikalla huolehdittu ensiapuvalmiudesta? 
 • Onko työntekijöitä ohjeistettu tapaturmatilanteiden varalta? 
 • Onko lisääntymisterveyteen liittyvät asiat huomioitu? 
 • Onko syöpävaarallisille aineille altistuvat ilmoitettu ASA-rekisteriin (ASA = ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuvien rekisteri)? 
 • Esiintyykö työntekijöillä työhön liittyviä oireita, kuten ihottumaa, ärsytys- tai muita hengitystieoireita?

Lataa KAMAT-tietokortteja

Lisätietoa kemikaaliturvallisuudesta

Julkaisija:
Työturvallisuuskeskus, autoalan ja teknologia-alojen työalatoimikunnat ja Työterveyslaitos
Julkaisuvuosi:
2018
Toimialat:
Autoala Teknologia-alat Teollisuus
Aiheet:
altisteet riskien arviointi suojautuminen työterveyshuolto vaarojen tunnistaminen
Julkaisumuodot:
PDF-julkaisu Tietokortti
Kielet:
suomi

Liittyvät julkaisut