Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Defusing-toiminta lähti liikkeelle Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstön aloitteesta, kun nousi esille tarve traumaattisten tilanteiden purkamiseen keskustelemalla.

Pelastuslaitoksen johto on ollut mukana kehittämässä ja edistämässä toimintaa osoittamalla siihen sekä taloudellisia että henkilöresursseja.

Toimenpiteet

Yksi pelastuslaitoksen ensihoitajista suoritti defusing-ohjaajakoulutuksen ja teki esityksen defusing-toiminnan käynnistämisestä. Toimintaa esiteltiin johtoryhmälle, esihenkilöille ja henkilöstölle. Henkilöstöstä valittiin toimintaa mukaan halukkaita vapaaehtoisia, jotka osallistuivat defusing-ohjaajakoulutukseen.

Koulutuksen jälkeen sovittiin korvauskäytännöistä, työnohjauksesta sekä hälyttämiskäytännöistä. Defusing-ohjaajien esitysten pohjalta luotiin toimiva järjestelmä, joka sisältää defusing -toiminnan markkinoinnin työntekijöille ja esihenkilöille, hälytysjärjestelmän, korvaukset työntekijöille sekä jälkihuollon.  Toimintaa on toteutettu nyt 10 vuoden ajan.

Lisäksi noin 2 vuotta sitten rinnalle on osasta defusing-ohjaajista koulutettu vertaispurkukeskustelijoiden ohjaajia. Jos joku henkilöstöstä kokee tarvetta keskustella vertaispurkuohjaajakoulutuksen saaneen henkilön kanssa kahden, mahdollisuus siihen järjestetään.

Toiminta itsessään ruokkii kiinnostusta asiaan ja edesauttaa uusien ohjaajien kouluttamista sitä mukaa, kun ohjaajia jää toiminnasta pois esim. työpaikan vaihdoksen vuoksi.

Sekä defusing- että vertaispurkutoiminta on koettu erittäin hyväksi, työhyvinvointia parantavaksi ja psykososiaalista kuormitusta vähentäväksi toiminnaksi.

Yhteyshenkilö

Miikka Viitala, työsuojeluvaltuutettu, OmaHäme, Kanta-Hämeen pelastuslaitos