Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Korona ja haastavat tilanteet ovat aiheuttaneet henkilökunnan kuormittumista. Kuormitustilanne ja yleinen keskustelu mielenterveyttä tukevista palveluista, jotka ovat nopeita ja matalalla kynnyksellä saavutettavia, saivat käynnistettyä lyhytterapiamuodon työntekijöille.  Lapin sairaanhoitopiirin johto on mahdollistanut lyhytterapian tukimuotona osoittamalla määrärahat siihen ja tiedottamalla asiasta organisaation sisällä. 

Esihenkilöt ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti ja todenneet, että tälle on tarvetta. Toukokuussa 2022 tehtiin terapiapalveluja tarjoavan yrityksen kanssa sopimus, jonka perusteella henkilöstö saa käyttää määrätyn määrän lyhytterapiakertoja kahden vuoden aikana. 

Toimenpiteet

Työntekijä voi varata itselleen ajan lyhytterapiaan. Työnantaja maksaa 1-5 käyntikertaa, minkä jälkeen työntekijä voi tarvittaessa jatkaa omakustanteisesti. Näin on myös monessa tapauksessa tapahtunutkin. Palvelu on varsin laajasti käytetty.  

Miten tästä eteenpäin?

Kokemukset lyhytterapiasta ovat palautteiden mukaan auttaneet omien rajojen tarkentamiseen ja keskittymiseen, omiin ajatuksiin sekä siihen, mitkä asiat vaikuttavat omaan työuupumukseen. Lyhytterapiasta on ollut apua oman itsensä ja myös työkavereiden ymmärtämiseen. Sen on koettu auttaneen keskittymään sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja näkemään oman työn merkittävyyden paremmin. Moni on saanut työkaluja siihen, ettei vapaa-aikana pohdi liikaa työasioita ja oppinut kohtaamaan työssä haastavia tilanteita paremmin. Moni koki saaneensa keinoja lievittää stressitekijöitä.  

Yhteyshenkilö

Ulla Hiltunen, kehittämisylihoitaja, Lapin sairaanhoitopiiri