Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Toimenpiteiden tausta on kunnan strategia, johon henkilöstön hyvinvointi on kirjattu, sekä johtoryhmässä käyty keskustelu. Lempäälässä on käynnissä työhyvinvointiohjelma, jonka toimenpiteiden taustalla on kunnan strategia, johon henkilöstön hyvinvointi on kirjattu sekä johtoryhmässä käyty keskustelu.

Kunnassa on havaittu, että mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat olleet kasvussa. Lisäksi koronapandemia on ollut vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin. Työhyvinvointikyselyn pohjalta nousi tarve esihenkilöiden ja nuorten työntekijöiden tuen vahvistamiseen.

Mielen hyvinvoinnin tukeminen sisältyi myös Lempäälään työhyvinvointiohjelman ”Kokonaisvaltainen hyvinvointi” osa- alueeseen.

Toimenpiteet

Nimetty projektiryhmä kartoitti, mitkä toimet jo tukevat mielen hyvinvointia ja mitä muuta pitäisi vielä olla. Toteutettuja toimenpiteitä ovat muun muassa:

Lempäälän kunnan sanotaan #kyllä henkilöstön mielenterveydelle jatkuu omana osa- alueenaan jatkossa muun muassa:

Yhteyshenkilöt

Milena Kaihari-Virtanen, työsuojeluvaltuutettu, Lempäälän kunta

Sanna Nokelainen, kehittämispäällikkö, Lempäälän kunta