Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen on jälleen starttaamassa. Miten voisin saada kaikki vastuualueellani työskentelevät motivoitumaan niin, että he osallistuvat arviointiin ja toisivat olennaiset asiat esiin?

Aihepiiri: yleismenetelmä, joka sopii moneen käyttötarkoitukseen

Ajankäyttö: puolesta tunnista tuntiin, vaatii valmistelua

Välineet: koonti turvallisuushavainnoista, muistiinpanovälineet, fläppejä, tusseja

Menetelmän kuvaus

Valitse turvallisuushavaintojen perusteella yksi työhön liittyvä, kehittämistä vaativa asia (kehittämiskohde), johon ideoitte yhdessä ratkaisuja.

Pyydä jokaista kirjoittamaan kehittämiskohde omien muistiinpanojen otsikoksi. Pyydä ensin miettimään itse, millä tavoin asia voitaisiin ratkaista (Omat ajatukset). Varmista miettimisrauha (ei siis vielä yhteistä keskustelua asiasta).

Muodostakaa pareja. Pari esittelee lyhyesti ideansa toisilleen ja valitsee sen jälkeen niistä yhdessä 3–5 ideaa tai ratkaisua, jotka he haluavat esitellä muille. Kirjoita parien kertomat ideat fläpille. Vaihtoehtoisesti voit pyytää pareja kirjoittamaan itse ideansa A4-paperille tai isolle post-it-lapulle (idea/lappu) ja ripustamaan ne seinälle.

Pyydä jokaista paria esittelemään valitsemansa ideat tai ratkaisut napakasti. Muistuta tarvittaessa, että tässä vaiheessa ei arvioida ideoiden toimivuutta.

Kerro, että jokaisella on viisi (kolme) ääntä käytössään. Pyydä merkitsemään ääni (viiva ”tukkimiehen kirjanpidon” tapaan) sen idean kohdalle, jota kannattaa kehittämisideaksi tai ratkaisuksi. Ohjeista, että päähuomio on toisten ideoilla: esimerkiksi siten, että yhden äänen voi antaa omalle idealle ja loput annetaan toisten ideoille (ristiinarviointi).

Seuraava vaihe on aiheiden ryhmittely. Ryhmitelkää yhdessä ideat ja ratkaisut kannatuksen mukaan ja teemoittain.

Tarkentakaa lopuksi kannatetuimpien ideoiden ja ratkaisujen toteutusta: vastuuhenkilö(t), aikataulu ja tulosten tai vaikuttavuuden arviointi.  Voitte ottaa myös uuden kehittämiskohteen ratkaistavaksi.