Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Työyhteisössä tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat, että moni työhön liittyvä käytännön järjestely ja asia edellytti toimenpiteitä. Toimenpiteitä edistettäessä haluttiin vahvistaa myös avointa, keskustelevaa toimintakulttuuria.

Hankkeen suunnittelussa, jo rahoitusta hakiessa, mukaan otettiin ulkopuolinen palveluntuottaja, laadukkaan ja työyhteisöä mahdollisimman hyvin palvelevan ohjelman saamiseksi.

Toimenpiteet

Joka kuukaudelle järjestettiin ohjattua ohjelmaa, joko työpajatyyppisesti tietyn aiheen ympärillä tai esimerkiksi työstä palautumiseen ohjattua toimintaa. Työpajojen aiheina olivat mm. toisen kohtaaminen, palautteen antaminen ja saaminen, ristiriitojen selvittäminen työyhteisössä. Sijaistamisjärjestelyillä huolehdittiin siitä, että jokaisella oli jossakin vaiheessa mahdollisuus osallistua järjestettyyn toimintaan.

Henkilöstö koki järjestetyn ohjelman hyvänä ja ne synnyttivät paljon hyvää keskustelua. Pajat koettiin hyvinä, keskustelua oli syntynyt paljon, ja hyvää keskustelua. Avoin vuoropuhelu henkilökunnan ja koulun johdon kanssa on merkityksellistä ja näitä tilaisuuksia keskustelulle on järjestetty hankkeen jälkeen vielä useammin. Henkilöstölle on painotettu keskustelun ja palautteen merkitystä myös tiimikohtaisessa toiminnassa.

Yhteyshenkilö

Minna Viinamäki, rehtori, Raision Mylly-Antin koulu