Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Työ mielenterveyden edistämiseksi on lähtenyt liikkeelle strategiasta. Strategiakaudella 2022-2025 halutaan panostaa mm. mielen hyvinvointiin. Mielen hyvinvoinnin edistäminen ei lähtenyt liikkeelle vain mielenterveysperusteisten poissaolojen kasvusta, vaan panostamisesta ennakoivasti hyvinvoivaan ja osaavaan henkilöstöön sekä positiiviseen työnantajakuvaan.

Kunnan henkilöstöjohtamisen strategiaan on kirjattu Osaaminen ja kyvykkyydet -strateginen keino/ohjelma, jonka yhtenä osaprojektina on Työhyvinvoinnin johtaminen. Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuuden alle sisältyy myös mielen hyvinvointiin liittyvät teemat. Työtä on tehty yhteistyössä Kevan kanssa Kevan Mielenterveyden tuen polut -pilottihankkeessa. 

Toimenpiteet

Kehittämistä ei katsottu tarpeelliseksi kohdistaa vain aktiivisen tuen toimintamallin parantamiseen, vaan todettiin, että nykyinen toimintamalli soveltuu myös mielen hyvinvoinnin tukeen.

Kehittämisessä haluttiin panostaa perusasioiden kuntoon saattamiseen ja laajemmin työhyvinvointiin ja sen johtamiseen. Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuus on jaettu koko strategiakauden kattaviin toimenpiteisiin.

Miten tästä eteenpäin?

Työhyvinvoinnin ja mielen hyvinvoinnin suunnitelma on alustavasti esitelty esihenkilöille. Jatkossa suunnitelmaa edistetään yhteistyössä mm. kunnan johtoryhmän, henkilöstön ja yhteistoimintaelimien kanssa. Seuraavien strategiavuosien tavoitteet ja toimenpiteet täydentyvät kehittämisen edetessä. Kunta-, toimialue- ja yksikkötasoista kehittämistä ja suunnitelmia ohjaa jatkossa myös Pulssi -kyselystä saadut tulokset.

Seuraavien vuosien tavoitteina ovat mm. työurajohtamisen kokonaisuuden valmistelu ja työkykyjohtamisen kehittäminen. Viimeisen strategiavuoden tavoitteena on hakea Hyvän mielen työpaikka -merkkiä. Mielen hyvinvoinnin kehittämisessä Hyvän mielen työpaikan kriteeristö antaa myös suuntaa kehittämiselle.

Yhteyshenkilö

Ninni Korhonen, työsuojelupäällikkö, Tuusulan kunta