Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen on jälleen starttaamassa. Miten voisin saada kaikki vastuualueellani työskentelevät motivoitumaan niin, että he osallistuvat arviointiin ja toisivat olennaiset asiat esiin?

Aihepiiri: kuormitus- ja haittatekijöiden tunnistaminen ja esille tuominen, epäkohtien esille tuominen

Ajankäyttö: enintään 10 minuuttia, ei vaadi aikaa vievää valmistelua

Välineet: muistivihko tai -kirja, kynä

Menetelmän kuvaus

Laita muistivihko tai -kirja sekä kynä helposti saatavilla olevalle paikalle. Pyydä vastuualueellasi työskenteleviä henkilöitä kirjoittamaan siihen (tarvittaessa) päivittäin asioita, joiden he ovat huomanneet häiritsevän, haittaavan tai estävän työn sujuvaa tai turvallista tekemistä.

Keskustelkaa kirjoitetuista havainnoista säännöllisesti. Miettikää yhdessä, miten niiden vaikutusta voisi poistaa tai vähentää. Kutsu työsuojeluvaltuutettu aika ajoin mukaan palaveriin, jotta myös hän on selvillä, miten työt sujuvat.