Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Toimistotyön sisällöt ja toimintatavat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Työn tekeminen ei ole välttämättä aikaan ja paikkaan sidottua.  Työtä tehdään entistä useammin monipaikkaisesti esimerkiksi organisaation eri toimipisteissä, toimistohotelleissa, asiakkaiden luona, kotona ja muissa etätyöympäristöissä.

Toimistotyyppejä

Työympäristön suunnittelussa tilasuunnittelua, henkilöstökysymyksiä ja tietotekniikkaa käsitellään kokonaisuutena ottaen huomioon

Hyvä toimistoympäristö

Toimiston ääniympäristö

Hyvän ääniympäristön tunnusmerkkejä ovat itselle tarkoitetun puheen hyvä erotettavuus ja epätarkoituksenmukaisten taustaäänten puuttuminen. Työpaikan ääniympäristö on asianmukainen silloin, kun se ei haittaa työtehtäviä.

Melu on keskeinen työympäristön haittatekijä avotoimistoissa, vaikkakaan lainsäädännön asettamat toiminta-arvot eivät niissä yleensä ylity. Eniten avotoimistoissa häiritsee puhe ja seuraavina puhelinten soittoäänet ja käytävillä kävely. Huomattavasti vähemmän haittaavat koneiden tai liikenteen äänet.

Tilannetekijöillä on merkittävä vaikutus melun häiritsevyyteen. Tilannetekijöitä ovat: työtehtävän tyyppi, työn vaatima keskittymistarve, mieliala, väsymys ja ulkoiset paineet.

Melun häiritsevyyteen vaikuttavat myös yksilölliset ominaisuudet, kuten meluherkkyys, kuulonheikkenemä tai jännitteisyys.

Toimistotyön vaarojen tunnistaminen

Lomake on tarkoitettu toimistotyyppisen asiantuntijatyön fyysisen, teknisen ja toiminnallisen ympäristönvaarojen ja haittojen tunnistamiseen sekä riskien arvioinnin tueksi.

Etätyö, mobiili- ja monipaikkainen työ

Etätyö, läsnätyö, joustotyö, rytmityö – ajasta ja paikasta riippumattomalla työn tekemisellä on monta nimeä ja toteutustapaa. Osa toimistotyön työntekijöistä voi valita pääsääntöisesti itse, missä työskentelee, osalla työn tekemisen paikan sanelee työtehtävä. Osalla työntekijöistä toimintaympäristö voi olla hyvinkin laaja, kansainvälisissä yrityksissä jopa maailmanlaajuinen. Tärkeää on, että riippumatta työn tekemisen paikasta työolosuhteet ovat kunnossa, riittävä osaaminen on varmistettu, toimintaperiaatteista sovittu ja riittävä seuranta toteutuu.

Toiminta ulkomailla edellyttää organisaatioilta asema- tai kohdemaan lainsäädännön, kulttuuritekijöiden ja paikallisten erityispiirteiden monipuolista ja riittävää hallintaa. Lähtökohtana, että kohdemaassa toimitaan vähintään yhtä turvallisesti kuin kotimaassa. Normeissa ja tavoissa toimia saattaa olla turvallisuuden kannalta merkittäviä eroja.