Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Paperiteollisuuden yrityksissä on laajasti käytössä Työturvallisuuskortti-järjestelmä. Haasteena toimialalla on työturvallisuuden varmistaminen tilaaja-tuottaja -palveluketjussa sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolojen hallinnan edistäminen.

Työturvallisuuskeskuksen paperiteollisuuden työalatoimikunta on tuottanut tukimateriaalia työpaikoille henkilönostimen käytön perehdyttämisen ja kertaamisen tueksi.

Usein onnettomuudet tai laitevahingot tapahtuvat, kun jää huomioimatta tärkeät varotoimenpiteet tai ei ymmärretä täysin laitteiden käyttöä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tekemässä teematutkinnassa, henkilönostoissa sattuneet työpaikkakuolemat, keskeisempiä syitä olivat          

  • henkilökohtainen putoamissuojaus puuttui
  • puutteet työnsuunnittelussa ja valvonnassa
  • henkilönostimen käytössä häiriöitä
  • henkilönostimen rakenteissa puutteita
  • tukijalkojen ja -levyjen käyttö.

Henkilönostimen turvallinen käyttö edellyttää, että henkilönostimen käyttäjät osaavat oikeat ja turvalliset työmenetelmät ja tuntevat työn riskit.

Paras tuntemus työpaikan työympäristöön vaikuttavista tekijöistä on yrityksen omalla henkilöstöllä.

Materiaalin käyttö on tarkoitettu yrityksen nimeämälle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevälle perehdyttäjälle tai työpaikkaohjaajalle tai nostinkouluttajalle.

Materiaalissa tuodaan esille olennaista perustietoa liittyen

  • henkilönostimen turvalliseen käyttöön
  • turvalaitteiden ja käyttönäppäinten hallintaan
  • päivittäiseen tarkastukseen
  • työmailla piileviin vaaroihin henkilönostimen käytössä 
  • ennakoiviin toimenpiteisiin.

Tuotettu materiaali ei korvaa henkilönostinvalmistajien laitekoulutusta eikä konevuokrayhtiöiden antamaa käyttökoulutusta.

Vna (403/2008) 14 a §:n mukaan työnantajan on ennen kirjallista luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Käytännössä ennen luvan antamista työnantajan on käyttökokeella tai muulla luotettavalla tavalla varmistettava, että työntekijä osaa käyttää henkilönostinta ja että hän osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat laitteen käyttöympäristössä.

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Paperiteollisuuden työalatoimikunta kehittää alan työturvallisuutta

Ota yhteyttä!