Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Väkivaltatilanteiden huomioiminen ja niihin varautuminen pelastustoimessa

Työhön liittyvä väkivalta tai sen uhka voi vaikuttaa jokaiseen. Lievätkin väkivalta- tai uhkatilanteet saattavat aiheuttaa psyykkisiä vammoja ja johtaa sairauspoissaoloihin. Pahimmassa tapauksessa väkivaltatilanteesta voi seurata työkyvyttömyys tai jopa kuolema. Suomen lainsäädäntö ei salli yksilön koskemattomuuden loukkaamista. 

Väkivallan uhkaan varautuminen sekä harjoitellut työturvalliset toimintatavat uhkatilanteissa ovat yksi osa pelastusalan kokonaistyöturvallisuutta. Työturvallisuuslaki 738/2002 lähtee siitä, että väkivaltatilanteet tai niiden uhka työssä pyritään estämään ennalta. Työnantaja suunnittelee, valitsee, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet siten, että vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään ja olemassa olevat vaara- ja haittatekijät minimoidaan. Avainasemassa varautumisessa on asianmukainen koulutus, suojavarusteet sekä ohjeistus. Kyseessä on työnantajaa velvoittava lainsäädäntö. 

Väkivaltatilanteisiin varautuminen työpaikalla

Työnantaja on velvollinen hankkimaan riskiarvioon perustuvat tarkoituksenmukaiset suojavarusteet, mikäli uhka- ja väkivaltatilanteita voidaan joutua kohtaamaan työtehtävissä. 

Varautuminen tehtävän aikaiseen toimintaan

Työtekijöiden tulee ymmärtää Työturvallisuuslain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 23§ suoma oikeus pidättäytyä työstä, mikäli siitä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. 

Aiheesta lisää: