Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa työskentelee noin 15 000 henkilöä vakituisessa työsuhteessa. Hengellisen alan lisäksi kirkko työllistää muun muassa hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon osaajia.

Hautausmaa- ja kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä on eniten fyysisesti kuormittavia ja tapaturma-alttiita tehtäviä. Sortuma- ja putoamisvaarat ovat vakavimpia. Seurakuntatyössä ja hallinnossa psykososiaalinen kuormitus on yleisintä. Työaikojen epäsäännöllisyys aiheuttaa oman haasteensa.

Webinaarisarja syksyllä 2023: Seurakuntien työntekijöiden psykososiaalisen kuormituksen hallinta

Syksyllä 2023 järjestämme seurakuntien työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle, esihenkilöille ja johdolle tarkoitetun webinaarisarjan, joka auttaa päivittämään ja syventämään psykososiaalisen kuormituksen hallintaa seurakunnissa. Webinaarit tarjoavat hyviä käytäntöjä kuormituksen vähentämiseksi ja monipuolisen näkökulman seurakuntien työntekijöiden kuormituksen hallintaan. Mukana on asiantuntijoita muun muassa Työturvallisuuskeskuksesta, Aluehallintovirastosta ja työmarkkinaosapuolista.

Nämä webinaarit ovat kestoltaan 2 h. Max henkilömäärä 250 hlö.

Nuoren työntekijän uupuminen ei ilmaannu tyhjästä hänen siirtyessä työmarkkinoille. Mielenterveys on noussut nuorten työntekijöiden keskeiseksi työkyky kysymykseksi. Mitkä tekijät vaikuttavat työtyytyväisyyteen? Ja miten se mahdollisesti liittyy tuottavuuteen? Miten tunnistaa erilaisia mielenterveyteen liittyviä työkykyongelmia? Kuinka esihenkilö voi tukea nuoria työntekijöitä?

Kouluttajat

 • Arja Lusa, Toiminnanjohtaja, KNT
 • Petri Böckerman, Professori, Jyväskylän yliopisto
 • Kristiina Lehmuskoski, tutkija, Työterveyslaitos

Työn sosiaaliseen toimivuuteen liittyvillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työyhteisön yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Ongelmat työntekijöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tai esimiehen kanssa vaativat toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuuden seurantaa.

Tässä webinaarissa käymme läpi konflikteja ja niiden syntymisen ja kasvamisen syitä työyhteisössä sekä työyhteisösovittelusta konfliktien käsittelyn menetelmä. Tule kuulemaan mitä työyhteisösovittelu on sekä miksi ja miten sitä Tampereen seurakuntayhtymässä ja hiippakunnassa hyödynnetään.

 • Heta Laurell, työsuojelupäällikkö, Helsingin seurakuntayhtymä
 • Terhi Törmä, hiippakuntadekaani, Tampereen hiippakunta
 • Timo Tavast, perheneuvontatyön johtaja, Tampereen seurakuntayhtymä
 • Elina Ravantti, erityisasiantuntija, Työturvallisuuskeskus

Johtamiskäytännöt ja esihenkilöiden toiminta vaikuttavat merkittävästi työhyvinvoinnin ja psykososiaalisen työkuormituksen kokemiseen. Näillä voidaan vähentää haitallista työkuormitusta. 

Tässä webinaarissa syvennytään kirkkoherran rooliin henkilöstöjohtajana ja hänen tehtäväänsä edistää hyvää työilmapiiriä, tukea ja ohjata, kannustaa ja antaa palautetta.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut maksuttoman julkaisun Työhyvinvoinnin kehittäminen seurakunnassa, jossa on kuvattu hyviä käytäntöjä seurakuntien kehittämishankkeista. Webinaarissa käydään läpi julkaisun sisältöä ja monipuolisten esihenkilön työkalujen hyödyntämistä työhyvinvoinnin johtamisessa seurakunnissa.

Kouluttajina:

 • Antti Kokkonen, hiippakuntasihteeri, työyhteisökehittäjä, Kuopion hiippakunta
 • Seija Strömberg, julkaisun kirjoittaja
 • Elina Ravantti, erityisasiantuntija, Työturvallisuuskeskus

Webinaarissa käsitellään työpaikkaväkivallan ja sen uhka hallintaa esihenkilön roolin ja vastuiden kautta. Webinaari rakentuu osallistujien ilmoittautumisen yhteydessä kertomiin odotuksiin ja tarpeisiin työpaikalla.

Toimitko esihenkilönä alalla, jolla on kohonnut riski kohdata työväkivaltaa? Tule mukaan vahvistamaan osaamistasi ja jakamaan ajatuksiasi esihenkilöille tarkoitettuun webinaarisarjaan työpaikkaväkivallan ja sen uhkan hallinnasta. 

Kouluttajina:

 • Sari Aksberg, Työturvallisuuskeskus
 • Lasse Kammonen, Työturvallisuuskeskus
 • Työsuojeluviranomainen

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Työturvallisuuskeskuksen kuntien ja hyvinvointialuiden toimialaryhmä kehittää seurakunta-alan työturvallisuutta

Ota yhteyttä!