Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Melu

Terveydenhuollon työpai­koilla melualtistuksen 85 dB (A) 8 tunnin raja-arvon ei ole yleensä todettu ylittyvän. Jos melualtistusraja ylittyy, työpaikalla on ryhdyt­tävä tarpeellisiin toimenpiteisiin melualtis­tuksen pienentämiseksi sekä työntekijöiden suojaamiseksi melualtistukselta.

Työssä esiintyvää melua ja sen vaikutuksia kuuloon tai muutoin terveyteen ja turval­lisuuteen on säädelty työturvallisuuslain perusteella ns. melupäätöksellä (VNp 1404/1993(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)), josta ilmenevät täsmällisemmät säädökset ja määräykset melualtistuksen vä­hentämisestä työssä. Riskien arvioinnissa pitää tunnistaa meluun liittyvät vaaratekijät ja poistaa ne tai ehkäisevillä toimenpiteillä alentaa riskiä, ettei työntekijän terveys vaarannu.

Ionisoiva säteily

Ionisoivaa säteilyä käytetään lääketieteellisesti sekä diagnostisessa (tietokonetomografian laajen­tunut käyttö) että terapeuttisessa käytössä sekä isotooppeina tutkimustoiminnassa ja hoitotyössä. Yleisin röntgentutkimus on hampaiden intraoraaliröntgenkuvaus.