Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Terveydenhuollossa ja erityisesti sairaa­loissa on käytössä lukuisa joukko erilaisia kemikaaleja, joiden turvalliseen käyttöön tulee kiinnittää huomiota. Kemikaaliturvallisuuden kannalta on tärkeä tietää, mitä kemikaaleja on käytössä, tunnetaan niiden ominaisuudet ja käyttöön liittyvät vaarat. Tarkempia sää­döksiä työntekijöiden suojelemisesta on annettu valtioneuvoston asetuksella kemi­allisista tekijöistä (2001/715(siirryt toiseen palveluun)).

Valtakunnalliset ja työpaikkojen omat tapaturma- ja ammattitautitilastot, riskien arviointi ja työterveyshuollon ajan tasalla olevat työpaikkaselvitystiedot antavat kuvan siitä, minkälaisille työympäristön vaara- ja haittatekijöille terveydenhuollossa altistutaan.

Syöpälääkkeiden turvallinen käsittely

Erityistä sairastumisen vaaraa voivat aiheuttaa antibioottien ja syöpälääkkeiden käsittely.