Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Terveydenhuollossa tehdään paljon tiimityötä, jossa tilanteet saattavat muuttua nopeallakin aikataululla. Työntekijöillä on erilaista osaamista ja hiljaisen tiedon siirtyminen tapahtuu usein asiakkaan/potilaan hoidon yhteydessä. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä tarkoittaa ilmapiiriä, jossa on turvallista ottaa sosiaalisia riskejä; uskalletaan kysyä, erehtyä ja olla oma itsensä. Ilmiöstä seuraa paljon hyvää: uudistuvampia, tehokkaampia, oppivampia ja toimivia työyhteisöjä.

Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä(siirryt toiseen palveluun) (TTL)

Toimiva työyhteisö on samaan aikaan turvallinen, terveellinen, hyvinvoiva, tuloksellinen ja tuottava. Toimivan työyhteisön piirteitä ovat esimerkiksi tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, toimiva vuorovaikutus, sopivasti kuormittavat työtehtävät sekä tuen antaminen ja saaminen. Tavoitteet ovat selkeät, työn johtaminen ja organisointi toimivat ja kunkin toimijan roolit, vastuut ja valtuudet työssä ovat tasapainossa. Jokainen tuntee olevansa tervetullut ja arvostettu työyhteisön jäsen.

Toimivassa työyhteisössä on selkeät perustehtävät, selvä vastuunjako, yhdessä sovitut toimintatavat, valmentava johtaminen ja hyvän työilmapiirin rakentaminen. Hoitotyössä on tärkeää, että uskalletaan kertoa myös virheistä, jotta jatkossa voidaan ennaltaehkäistä samantyyppiset virheet.

Toimiva työyhteisö(siirryt toiseen palveluun)

Yhdessä tekemisen käsikirja(siirryt toiseen palveluun)