Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Ergonomia pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa

Blogi
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma on ollut monien tarkastelujen kohteena. Niinpä myös Työturvallisuuskeskuksen sosiaali- ja terveysalan ergonomiaverkosto, Sotergo, tutki mielenkiinnolla, mitä ohjelmaan on kirjattu ergonomiasta.
Kaija Ojanperä
Kuva: Mikael Ahlfors

Alkutarkastelu oli pikku pettymys. Hakusanalla ergonomia ei löytynyt yhtään osumaa. Mutta emme antaneet periksi ja tarkempi tarkastelu toikin ergonomisia tunnuspiirteitä esille. ”Ergonomia on työn ja toimintaympäristön ennakoivaa suunnittelua ja kokonaisvaltaista kehittämistä”, määrittelee Työterveyslaitos. Ergonomia voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen. Fyysinen ergonomia huomioi ihmisen fyysisen rakenteen ja toiminnan suhteessa työn tekemisen tapoihin ja työympäristöön. Esimerkiksi asiakkaan avustaminen ja siirtäminen hoito- ja hoivatyössä edellyttää hyvän fyysisen ergonomian huomioimista. Kognitiivinen ergonomia pureutuu työssä tilanteisiin, jossa mm. ihmisen muisti ja havainnointikyky suhteessa työhön ovat merkittäviä tuloksellisen työn kannalta. Sosiaali- ja terveysalan työssä esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöä tai tiedon esittämistavan ymmärrettävyyttä kannattaa tarkastella kognitiivisen ergonomian näkökulmasta. Organisatorisessa ergonomiassa tarkastellaan esimerkiksi tuotannon ja palvelujen kehittämistä, työprosesseja ja työyhteisön toimintaa kokonaisuutena.

Hallitusohjelman tavoitteet ja kirjaukset näyttävät kokonaisuudessaan painottuvan ergonomian näkökulmasta organisatorisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Kun työprosessit saadaan koko organisaatiossa toimivaksi ja sujuvaksi, niin sillä on vaikutusta työn tuloksiin ja työntekijöiden fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin. Mielenkiinnolla seuraamme, mihin toimenpiteisiin hallitusohjelman tavoitteet johtavat.

Hallitusohjelmaan on kirjattu työelämän kehittämisestä ja työhyvinvoinnista muun muassa seuraavat asiat:

Voimme siis todeta, että ergonominen tarkastelumme toi kyllä tuloksia alkusäikähdyksestä huolimatta. Nyt jää nähtäväksi, mitä toimenpiteitä syntyy ja miten kirjaukset lähtevät elämään käytännössä. Tähän tarvitaan työpaikkojen tueksi monia tahoja ja toimijoita. Me Työturvallisuuskeskuksessa ja Sotergo –verkostossa olemme valmiita tukemaan työpaikkoja ergonomian toteutumisessa.

Tutustu Sotergo-verkoston toimintaan

Kirjoittaja