Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto Sotergon tavoitteena on alan työturvallisuuden ja -terveyden edistäminen pääasiassa tiedonvälityksen avulla. 

Sotergo on sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuden, työsuojelun, työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja työelämän kehittämiseen osallistuva valtakunnallinen yhteistoimintaelin. Se koostuu sosiaali- ja terveysministeriön, opetushallituksen, Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen, sosiaali- ja terveysalan, kunnallisen ja yksityisen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajista sekä muista ulkopuolisista asiantuntijoista. Työturvallisuuskeskus hallinnoi verkostoa.

Sotergon toiminta on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiville ammattihenkilöille, esihenkilöille, alan kouluttajille ja tutkijoille sekä apuvälineyritysten edustajille.

Ajankohtaista Sotergo-verkostosta

Webinaarisarja kokonaisvaltaisesta ergonomiasta syksyllä 2024

Tervetuloa oppimaan kokonaisvaltaisesta ergonomiasta eli työn ja toimintaympäristön ennakoivasta suunnittelusta ja kehittämisestä.  Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto Sotergon maksuton webinaarisarja sopii kaikille sote-alan ammattilaisille. Ilmoittaudu mukaan!


Osa 1: Työhyvinvointia fyysisen ergonomian keinoin

27.08.2024 klo 13 – 15

Osa 2: Kehitetään työtä organisatorisen ergonomian avulla

16.10.2024 klo 13 – 15

Osa 3: Sujuvaa aivotyötä kognitiivinen ergonomian keinoin

4.12.2024 klo 13 – 15

Sotergo-verkoston ajankohtaisista asioista ja tapahtumista saat tietoa tilaamalla Sotergon uutiskirjeen.

Sotergo verkoston seminaari pidettiin 9.-10.6.2022 Rovaniemellä.

  • Tutkimuksiin sekä muuhun parhaaseen saatavilla olevaan ergonomiatietoon perustuvan tiedon välittäminen viestintä-, kehitys- ja tietopalveluilla. Tavoitteena on ergonomiaosaamisen kehittyminen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla kouluttamalla ja tiedottamalla.
  • Sosiaali- ja terveysalan esimiesten, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ja työterveyshuollon ergonomiaosaamisen sekä yhteistyön parantaminen.
  • Ergonomiaosaamisen vahvistaminen osana sosiaali- ja terveysalan turvallisuusjohtamista.
  • Tulevaisuuden ergonomiakoulutukseen vaikuttaminen; ergonomiaosaamisen sisällyttäminen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksessa kaikilla asteilla.
  • Ergonomiaosaamisen varmistaminen osana sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja työelämän taitoja koko työuran ajan: perehdyttäminen, osaamisen päivittäminen lisä- ja täydennyskoulutuksella, tarkoituksenmukaisten tilojen ja apuvälineiden hallinta.
  • Potilassiirtojen ergonomiakoulutusten kehittäminen ja edistäminen yhdessä koulutusten järjestäjien kanssa.
  • Vuosittaisen verkostoseminaarin suunnittelu ja järjestäminen.
  • Asiantuntijaverkoston toimintaa ohjaavat avoimuus, vastuullisuus, luottamuksellisuus, tasavertaisuus, sitoutuneisuus, osallisuus sekä vuorovaikutus ja tiedonvälitys

Ota yhteyttä!