Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Palvelualoilla työtovereiden ja esimiesten antama sosiaalinen tuki ja apu ovat tärkeitä voimavaratekijöitä. Asiakkailta saatu myönteinen palaute lisää osaltaan työviihtyvyyttä – työhön on mukava mennä. Toisaalta epäasiallinen kohtelu, häirintä ja väkivallan uhka ovat palvelualojen työsuojeluhaasteita heikentäen työntekijän hyvinvointia ja työmotivaatiota.

Työn luonteen, sisällön ja olosuhteiden kannalta palvelujen toimialoissa on erilaisuutta. Tällöin myös työturvallisuusriskien painottuminen vaihtelee. Joillakin toimialoilla on haitallista fyysistä kuormitusta, kun toisella alalla haasteet liittyvät psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, työympäristötekijöihin, työtapaturman vaaraan tai väkivallan uhkaan.

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Palveluryhmässä kehitetään alan työturvallisuutta

Ota yhteyttä!